Evenimente

Simpozionul cu tema „160 de ani de la constituirea Forțelor Navale Române” 04.11.2020


26 iulie 2020 – Centenarul Arhivelor Militare Române 24.07.2020


Statul Major al Apărării – 160 de ani de la înființare 11.11.2019


Protocol de colaborare între Depozitul central de arhivă din Pitești și Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Universității din Pitești 08.11.2019


Expoziția „Rolul unităţilor militare din garnizoana Piteşti în viaţa urbană piteşteană de la înfiinţarea lor şi până la Primul Război Mondial” 07.11.2019


Inaugurarea ansamblului de monumente de pe dealul Coșna 09.10.2019


Protocol de colaborare cu Facultatea de Istorie 03.10.2019


Participarea la cel de-al XLV-lea Congres Internațional al Comisiei de Istorie Militară 21.08.2019


100 de ani de la intrarea armatei române în Budapesta 21.08.2019


1 august 2019 – Centenarul Armei Tancuri 02.08.2019


Simpozionul național „Biserica și Armata României - Tradițiile Conlucrării” - Ediția a VIII-a 08.07.2019


Exerciţiu de cooperare şi antrenament în domeniul apărării împotriva incendiilor 08.07.2019


Conferința internațională „Contribuția Armatei României și a elitelor la apărarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri (1919-1920)” 21.06.2019


Conferinţa EBNA (European Board of National Archivists) 11.06.2019


Conferința națională de comunicări științifice „Dunărea și Marea Neagră în spațiul euroasiatic. Istorie, relații politice și diplomație” 29.05.2019


Sesiunea anuală de comunicări științifice „Forțele Aeriene ale României de la Războiul de Întregire Națională (tradiție și continuitate, personalități, acțiuni militare 1916-1919), la perspectivele euroatlantice (doctrină, instruire, în 29.05.2019


100 de ani de la introducerea oficială a Calendarului Gregorian în România 12.04.2019


​Vizita delegației arhiviștilor români în Franța 11.04.2019


Simpozionul itinerant cu tema „80 de ani de la efectuarea primului zbor cu avionul de vânătoare IAR-80” 11.04.2019


Conferința Internațională de Arhivistică, Moscova 11.04.2019


Top