​30 aprilie, Ziua Infanteriei. 190 de ani de la înființare

Ziua de 30 aprilie 1830 reprezintă renaşterea Armatei Române moderne şi a infanteriei, prin înfiinţarea în Ţara Românească „a şase batalioane pedestrime şi şase escadroane călărime a străjii pământeşti”, din care mai târziu s-au înfiinţat trei regimente mixte, a căror locaţie a fost stabilită la Bucureşti, Ploieşti şi Craiova. Concomitent cu această acţiune din Ţara Românească, în Moldova, s-a înfiinţat un batalion de infanterie şi un escadron de cavalerie, apoi din acestea s-a constituit un regiment mixt dislocat în garnizoana Iaşi.

De-a lungul existenţei armatei române, infanteria ocupă locul principal, fiind arma cea mai veche, cea mai numeroasă ca efective, cu cea mai mare contribuţie şi cu cele mai grele jertfe de sânge în lupta pentru apărarea gliei strămoşeşti, pentru libertatea, independenţa şi unitatea naţională a poporului român.

Prezenţi în teatrele de operaţii, unde servesc interesele României, militarii din subunităţile şi unităţile de infanterie îşi îndeplinesc cu devotament misiunile încredinţate sub egida ONU, UE şi NATO, în lupta împotriva terorismului şi pentru restabilirea şi impunerea cursului normal al vieţii, contribuind la promovarea imaginii ţării în lume.

Pe temeiul acestor realizări, solidari cu trecutul, asumându-şi prezentul şi încrezători în viitor, infanteriştii îşi aduc contribuţia la menţinerea păcii şi stabilităţii internaţionale, la apărarea valorilor perene ale umanităţii.


Infanteriști din Moldova, 1854  Regimentul 2 Infanterie din Țara Românească, 1831  Regimentul 3 Infanterie din Țara Românească, 1852
Top