9 Mai 1945 – capitularea Germaniei naziste în faţa coaliţiei Naţiunilor Unite și sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial în Europa

Începutul sfârşitului celei de a doua conflagraţii mondiale s-a petrecut la 3 septembrie 1943, când a avut loc capitularea Italiei în condiţiile debarcării trupelor aliate (engleze şi americane) în Sicilia şi în sudul peninsulei. La 25 iulie 1943, dictatorul fascist Benito Mussolini a fost înlăturat, mareşalul Pietro Badoglio fiind însărcinat cu formarea unui nou guvern, care a început la 19 august, la Lisabona, tratative oficiale cu Aliaţii. Acestea au fost încheiate la 3 septembrie 1943 prin semnarea armistiţiului. Potrivit acordului respectiv, guvernul italian se angaja să înceteze operaţiile militare împotriva Aliaţilor, să pună la dispoziţia lor aeroporturile şi bazele maritime de război. Armistiţiul a fost ţinut secret, fiind dat publicităţii la data de 8 septembrie 1843 – aceasta fiind considerată data oficială a capitulării Italiei. La 13 octombrie 1943, Italia a declarat război fostului său aliat – Germania. Marea Britanie, Statele Unite ale Americii şi U.R.S.S. i-au recunoscut Italiei statutul de „cobeligerantă în războiul contra Germaniei”.

Capitularea Germaniei a avut loc în condiţiile când cea mai mare parte a teritoriului său era ocupată de Aliaţi, iar frontul armatei germane era destrămat în unităţi izolate a căror comandanţi au început, pe rând, să se predea trupelor sovietice şi anglo-americane.
La 7 mai 1945, la Reims/Franța, unde se afla cartierul generalului Eisenhower, s-a semnat primul act al capitulării necondiționate a tuturor forţelor militare germane.

URSS a impus semnarea unui al doilea act oficial al capitulării, fapt care a fost realizat la 8 mai (9 mai, după ora Moscovei), într-o suburbie a Berlinului.

Ultimul episod al celui de-al Doilea Război Mondial l-a constituit capitularea Japoniei, patru luni mai târziu. Deşi soarta războiului era hotărâtă, S.U.A. a hotărât lansarea celor două bombe atomice – la 6 august la Hiroşima şi la 9 august la Nagasaki.

La 2 septembrie 1945, Japonia a semnat, la bordul cuirasatului „Missouri”, actul de capitulare necondiţionată a trupelor sale.

Pentru armata română, cel de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat la 12 mai 1945, odată cu eliminarea ultimelor cuiburi de rezistență ale armatei germane din Cehoslovacia.

Pentru România, la fel ca pentru o mare parte dintre țările Europei Centrale și de Sud-Est, sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa a însemnat trecerea, prin teroare și represiune, la procesul de instaurare a regimurilor totalitare comuniste, după modelul Uniunii Sovietice.
 
Top