9 Mai – Ziua Europei

În ziua de 9 mai 1950, Robert Schuman (1886-1963) – ministrul de externe al Franţei – a prezentat presei internaţionale o declaraţie a guvernului său privind obiectivele construcţiei europene: reconcilierea franco-germană și necesitatea unei politici de unificare europeană. Planul Schuman exprima clar faptul că „Europa nu se va face dintr-odată, nici într-o construcţie de ansamblu, ea se va face prin realizări concrete, creând mai întâi o solidaritate de fapt”. Pe plan economic, textul era construit într-o viziune liberală: fuziunea pieţelor şi nediscriminarea lor, plan de producţie comun, plan de investiţii comun etc. .
Prin tratatul de la Roma din 25 martie 1957 a fost creată Comunitatea Economică Europeană cu scopul realizării unei pieţe comune prin armonizarea politicilor economice şi eliminarea obstacolelor din calea liberei circulaţii a persoanelor şi capitalurilor statelor membre. Tratatul de la Maastricht din 1993 a pus bazele Uniunii Europene, prevăzându-se crearea uniuni monetare și elaborarea unei politici externe și de securitate comune pentru țările membre UE. Ulterior, prin tratatele de la Amsterdam(1999), Nisa (2003) și Lisabona (2009), tratatul de constituire a Uniunii Europene de la Maastricht a fost modificat și completat.
După ce a început negocierile de aderare la 3 martie 2000, la 1 ianuarie 2007 România a devenit țară membră a Uniunii Europene. Prin intrarea României în Uniunea Europeană a fost finalizat astfel un îndelungat proces istoric, demarat de generația pașoptistă, de modernizare a societății românești și de apropiere a României, pe plan politic, economic și cultural, de Europa Occidentală.
*
*     *
SIMBOLURI EUROPENE
 Simbolurile Uniunii Europene sunt: drapelul, imnul, moneda unică şi ziua de 9 Mai.
 
Drapelul
Drapelul – cu cele 12 stele aşezate în cerc, pe un fond albastru – simbolizează unitatea şi identitatea popoarelor Europei. Cercul reprezintă solidaritatea şi armonia, iar stelele, în număr de 12, reprezintă perfecţiunea.
Istoria drapelului înstelat începe în anul 1955. Întâi el a fost folosit de Consiliul Europei, organizaţie internaţională apărătoare a drepturilor omului şi valorilor culturale europene. În anul 1985, a fost adoptat ca drapel al Comunităţilor Europene, iar ulterior al Uniunii Europene.
 
Imnul
Tot Consiliul Europei a fost cel care a decis, în 1972, ca „Oda Bucuriei” (ultima parte a Simfonieie a IX-a de Beethoven) să devină imnul său, iar în 1985, a fost adoptat ca imn al Comunităților Europene, iar ulterior ca imn al Uniunii Europene.
Uniunea Europeană nu a urmărit, prin această decizie, să înlocuiască imnurile naţionale ale statelor membre. Alegerea acestei melodii ca imn subliniază aspiraţia spre valorile comune, unitatea în diversitate şi idealurile de libertate, pace şi solidaritate care stau la baza Uniunii Europene.
 
Moneda unică - Euro
La originea conceptului de monedă unică se află tratatele care stau la baza Uniunii Europene. Tratatul de la Roma (1957) declară că piaţa comună este unul dintre obiectivele Comunităţii Europene ce va contribui la o „uniune mai strânsă între popoarele Europei”. Tratatul Uniunii Europene (1992-Maastricht) introduce Uniunea Economică şi Monetară şi pune bazele monedei unice, iar în decembrie 1995, Consiliul European de la Madrid decide ca moneda unică să poarte numele de „euro”.
Începând cu 1 ianuarie 2001, moneda unică a intrat propriu-zis în circulaţie şi, deşi numai 13 din cele 15 state membre au adoptat-o, ea a devenit un simbol al Uniunii Europene.
Reprezentarea grafică a monedei unice a fost inspirată de litera grecească epsilon, ea trebuind să facă legătura atât cu leagănul civilizaţiei şi democraţiei europene, cât şi cu prima literă din cuvântul „Europa”. Cele două linii paralele din simbolul grafic sunt un indicator al stabilităţii euro.
 
Ziua Europei - 9 Mai
Ziua de 9 Mai 1950 a reprezentat primul pas către crearea a ceea ce este astăzi Uniunea Europeană. În aceea zi, la Paris, Ministrul de Externe al Franţei, Robert Schuman, a citit presei internaţionale o declaraţie prin care chema Franţa, Germania şi celelalte popoare ale Europei să îşi unească producţiile de oţel şi cărbune, ca „prima fundaţie concretă a unei federaţii europene”.
În anul 1985, când proiectul construcţiei europene era deja clar conturat, cele zece state care formau la acea dată Comunitatea Economică Europeană au hotărât ca ziua de 9 mai să devină Ziua Europei.

Top