15 mai - Ziua Poliţiei Militare

Conform Ordinului ministrului Apărării Naţionale din 15 mai 1990 s-au înfiinţat unităţile şi subunităţile de poliţie militară din Armata României.
Serviciul Poliţie Militară este structura specializată a Statului Major al Apărării care coordonează operativ, pe linie ierarhică, activităţile poliţiei militare din Armata României pentru îndeplinirea misiunilor specifice în timp de pace, în situaţii de criză sau la război.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor, colaborează cu comandanţii eşaloanelor care au în subordine structuri de poliţie militară, cu organele de siguranţă militară, cu instanţele şi parchetele militare, cu structurile specializate din Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
Efectivele de poliţie militară au fost angajate în acţiuni pentru menţinerea ordinii publice (anii 1990-1991), precum şi alte activităţi importante ale Ministerului Apărării Naționale: vizite oficiale, aplicaţii, escortări şi căutări ale dezertorilor, acţiuni de menţinere a păcii alături de state membre NATO în Angola, Albania şi Somalia, precum şi misiuni în teatrele de operaţii din Kosovo, Bosnia şi Afganistan. Aici, militarilor români le-au revenit sarcini dificile de menţinerea ordinii publice, de escortă a unor personalităţi, paza şi protecţia populaţiei civile, îndrumare si control trafic rutier.
Principalele misiuni ale Poliţiei Militare sunt: menţinerea şi restabilirea disciplinei militare în garnizoane (zone de responsabilitate) prin patrulare, controale filtru, razii şi acţiuni de supraveghere a zonelor aglomerate şi des frecventate de militari; asigurarea ordinii şi disciplinei militare în timpul unor activităţi şi ceremonii la care participă efective militare; paza şi apărarea unor obiective militare sau de interes militar; paza şi apărarea unor transporturi militare speciale; acţiuni de prindere sau reţinere a dezertorilor, evadaţilor sau infractorilor militari şi investigarea şi rezolvarea incidentelor ce au loc între militari, între aceştia şi civili.

Unităţile de poliţie militară, prin elementele specializate pe care le au în organică, pot executa controlul şi îndrumarea circulaţiei atât la pace, cât şi la campanie, prin supravegherea circulaţiei autovehiculelor militare, urmărind respectarea de către conducătorii auto a legislaţiei rutiere, a regulamentelor, ordinelor şi instrucţiunilor în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice, verificarea stării tehnice şi de întreţinere a autovehiculelor militare, a legalităţii şi eficienţei curselor, completarea documentelor de exploatare şi transport şi luarea de măsuri de remediere a neregulilor constatate, precum şi de sancţionare a vinovaţilor, participarea, împreună cu organele poliţiei, la cercetarea accidentelor de circulaţie în care au fost implicate autovehicule militare, participarea la îndrumarea circulaţiei şi însoţirea la ordin a coloanelor de autovehicule militare şi civile în cadrul activităţilor de protocol, în timpul aplicaţiilor, exerciţiilor de mobilizare şi al altor activităţi, interceptarea şi controlul comunicaţiilor prin baraje, posturi şi patrule de control dispuse succesiv pe aliniamentele dinapoia eşaloanelor de luptă;- controlul şi îndrumarea circulaţiei în timpul deplasării în cadrul fâşiilor de acţiune a marilor unităţi, instalarea şi ridicarea indicatoarelor militare de îndrumare şi orientare a circulaţiei în zonele de responsabilitate, asigurarea desfăşurării deplasărilor, conform graficelor de marş, în vederea introducerii în luptă la timp şi în mod organizat a marilor unităţi, asigurarea varientării deplasărilor pe alte itinerarii în cazul distrugerii, contaminării sau blocării itinerarelor de bază, luarea de măsuri de asigurare a fluenţei circulaţiei prin scoaterea în afara drumurilor a autovehiculelor şi tehnicii de luptă avariate sau defecte şi verificarea şi impunerea de măsuri de mascare în timpul deplasării şi staţionării trupelor.

Unităţile şi subunităţile de poliţie militară execută protecţia şi paza demnitarilor militari. În acest scop, organizează şi execută acţiuni de apărare şi de protecţie antiteroristă a obiectivelor sau demnitarilor militari în timpul vizitelor oficiale, exerciţiilor, aplicaţiilor şi altor activităţi cu caracter militar, participă, împreună cu organele abilitate prin lege, la descoperirea, neutralizarea şi anihilarea acţiunilor elementelor terorist-diversioniste îndreptate împotriva obiectivelor militare, activităţilor şi personalului armatei, descoperă, reţine şi imobilizează prin mijloace legale dezertorii, evadaţii sau infractorii militari care au asupra lor armament şi muniţii (mijloace şi materiale explozive), participă, cu mijloace specifice, la restabilirea disciplinei în obiectivele de interes militar, unde aceasta a fost grav încălcată, intervine, în cooperare cu organele abilitate, pentru eliberarea ostaticilor proveniţi din rândul personalului militar sau civil aflat sub protecţia armatei, descoperă şi neutralizează mijloacele explozive sau dispozitivele de declanşare a acestora, instalate de către agresor şi participă la combaterea actelor de sabotaj îndreptate împotriva obiectivelor militare sau de importanţă militară.
Acţiunile unităţilor şi subunităţilor de poliţie militară se încadrează în operaţiile întrunite multinaţionale ca forţă efectiv participantă. În timpul participării la operaţii multinaţionale, poliţia militară acţionează pentru supravegherea, controlul, menţinerea sau restabilirea ordinii şi disciplinei în rândul personalului militar şi civil participant la operaţie, asigurarea ordinii şi disciplinei în timpul deplasărilor sau în perioadele cu mişcări mari de efective (regrupări, înlocuiri, evacuări) din zona de responsabilitate, verificarea documentelor de identitate şi a documentelor autovehiculelor aparţinând personalului operaţiei, investigarea abaterilor disciplinare şi a accidentelor de circulaţie în care sunt implicate autovehiculele sau personalul operaţiei, monitorizarea zonelor de separaţie, paza temporară a obiectivelor de importanţă deosebită, supravegherea taberelor de refugiaţi, asigurarea protecţiei personalului şi a bunurilor armatei, paza şi accesul în obiectivele aparţinând operaţiei, participarea la recuperarea armamentului, muniţiilor sau a altor mijloace şi materiale pierdute sau sustrase, cooperarea cu celelalte unităţi şi formaţiuni militare din zona de responsabilitate pentru rezolvarea unor situaţii deosebite; colaborarea cu poliţia şi autorităţile locale în rezolvarea unor situaţii în care sunt implicaţi membri ai operaţiei; supravegherea şi îndrumarea traficului rutier din zona de responsabilitate, consilierea comandanţilor în probleme de poliţie militară, asigurarea menţinerii ordinii şi disciplinei în cadrul unităţilor şi subunităţilor militare româneşti participante la misiuni cu mandat internaţional şi consilierea comandantului în probleme de poliţie militară în cadrul comandamentelor NATO.

Începând cu 25 martie 2020, forţele armate din întreaga ţară, printre care și poliţiștii militari de la Batalionul 265 Poliţie Militară „Tudor Vladimirescu” au intervenit alături de structurile specializate din Ministerul Apărării Naţionale pentru punerea în aplicare a măsurilorde combatere a epidemiei Covid - 19. Acţiunile desfășurate de polițiști militari au constat în verificarea tuturor cetăţenilor prezenţi pe stradă, pentru ca aceștia să respecte prevederile ordonanţei, în scopul limitării răspândirii virusului. Vasta experienţă pe care o au în spate poliţiștii militari demonstrează că aceștia pot acţiona ca niște adevăraţi profesioniști chiar și în situaţii de criză majoră. Încă de la începutul misiunii, aceștia s-au implicat în misiunile de patrulare în comun cu forţele MAI, alături de care au întărit prezenţa pe străzile din București, dar și din restul ţării, pentru ca toţi locuitorii să respecte ordonanţa militară. 
Top