5 iunie 2020 – 149 de ani de la nașterea istoricului Nicolae Iorga

Printre numeroasele domenii abordate de Nicolae Iorga de-a lungul prodigioasei sale cariere de istoric s-a numărat și istoria militară. Și în acest caz Nicolae Iorga a fost un deschizător de drumuri prin lucrarea Istoria armatei românești, al cărei prim volum a apărut în anul 1910, iar al doileaîn anul 1911, preocupările sale în acest domeniu concretizându-seși în altenumeroase lucrări studii și articole, precum și în prelegerile susținute în calitate de profesor la Școala Superioară de Război.

În anul 1943, câteva dintre aceste prelegeri au fost reunite în volumul Oameni reprezentativi în purtarea războaielor, prefațat de un alt mare istoric român – Gheorghe I. Brătianu, un exemplar ale acestei lucrări regăsindu-se în biblioteca Arhivelor Militare Naționale Române. Prezentăm prelegerea „Cea dintâi formă a spiritului militar”,susținută la Școala Superioară de Război în anul 1937 de Nicolae Iorga, o mărturie„a modului de a privi și a scrie a singurului istoric român care a putut cuprinde în opera sa evoluția omenirii întregi” (Gheorghe I. Brătianu).

 

Top