Servicii
• cercetarea pe o temă istorică dată;
• studierea patrimoniului arhivistic privind istoria Armatei Române;
• documentare privind istoricul structurilor militare;
• consultarea fondului de carte veche şi a lucrărilor reprezentative din domeniul istoriografiei militare;
• utilizarea fondului imagistic al fototecii;
• autentificări documente de învăţământ militar;
• certificate cu situaţii militare;
• copii de pe documente, microfilme, filme documentare şi fotografii istorice;
• lecţii-vizită pentru grupuri şcolari şi studenţi;
• stagii de practică în domeniul arhivisticii militare.
Lista prestărilor de servicii efectuate de către Arhivele militare naţionale române pentru persoanele fizice şi juridice şi tarifele aferente lor (în conformitate cu tarifele practicate de Arhivele Naţionale)
Program de audienţe
Directorul Arhivelor Militare Naţionale Române: Colonel Liviu CORCIU
Marţi: 13.00 -15.00
Telefon: 021/318.53.67 (interior 161)
Top