Domenii de cercetare
• Documentele istorice din fondurile de arhivã deschise la cercetare pot fi studiate pe microfilm, la sediul Arhivelor Militare Naţionale Române (Bucureşti), sau pe suport hârtie, la sediul Depozitului Central de Arhivă (Piteşti);
• Acces la “Biblioteca recentă”, conţinând volume de istorie militară, tiparite după 1989, rodul cercetărilor întreprinse de specialişti şi în Arhivele Militare Romane;
• Acces la “Biblioteca veche”, conţinând volume de istorie militară, tipărite mai ales înainte de 1945;
• Acces la “Biblioteca arhivistică” de la sediul Depozitului Central de Arhivă (Piteşti), care conţine mai cu seamă regulamente, instrucţiuni, ordine generale şi alte documente oficiale elaborate de-a lungul timpului în armată.
• În situaţia documentelor istorice pe care sunt înscrise menţiuni privind nivelul de secretizare atribuit iniţial de către emitent, necesare la studiu, deţinătorul documentelor clasificate derulează procedurile legale de declasificare a acestora şi după obţinerea aprobărilor informează cercetătorul care le-a solicitat.


Fonduri deschise cercetării:

Arhivele Militare Naţionale Române Bucureşti;
Depozitul Central de Arhivă.

 

Fototeca

• Evenimente: momente semnificative istorico-militare;
• Imagini reflectând diverse activităţi militare;
• Activităţi de pregătire: aplicaţii, pregătire de luptă şi politică, festivităţi depuneri jurământ militar, decorări învăţământ militar.

 

Programul sălilor de studiu

Accesul la sălile de studiu şi cercetarea documentelor de arhivă se efectuează conform  prevederilor “Regulamentului privind accesul la informare şi cercetarea documentelor de arhivă aflate în păstrarea  Arhivelor Militare Naţionale Române”

 
Luni 09.00-14.00 Arhivele Militare Naționale Române
021/318.53.67 (interior 323)
Depozitul Central de Arhivă
0248/22.34.77 (interior 129)
Marţi 09.00-14.00
Miercuri 09.00-14.00
Joi 09.00-14.00
 
Formulare electronice săli de studiu
 

Arhivele Militare Naţionale Române

Cerere de aprobare pentru studiu (Anexa nr. 3)

Buletin de cerere documente de arhivă (acces informaţii clasificate, Anexa nr. 4)

Buletin de cerere documente de arhivă (Anexa nr. 4)

Fisa de control (Anexa nr. 5)

Cerere de reproducere (Anexa nr. 6)

Fişă de cercetare unitate arhivistică (Anexa nr. 7)
 
 
Top