Serviciul Istoric al Armatei a dezvoltat relaţii de colaborare pe linie arhivistică cu Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, China, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Israel, Maroc, Moldova, Polonia, Federaţia Rusă, Slovacia, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia, Ungaria.

Domeniile de interes au vizat probleme privind:

Tehnica arhivelor:

 1. Perfecţionarea legislaţiei;
 2. Modernizarea şi informatizarea arhivelor
 3. Amenajarea spaţiilor de depozitare;
 4. Tehnici de păstrare şi restaurare;
 5. Constituirea, gestionarea şi prelucrarea arhivelor multinaţionale;
 6. Selecţionarea arhivei;
 7. Modul de rezolvare a cererilor adresate instituţiei privind atestarea calităţii de veteran de război şi activitatea desfăşurată în cadrul ministerelor apărării;
 8. Accesul cercetătorilor la documentele istorice.

Schimburi de documente:

 1. Relaţiile bilaterale diplomatice şi militare;
 2. Războiul Rece;
 3. Participarea la cele două conflagraţii militare;
 4. Crimele de război sau  cele săvârşite împotriva umanităţii;
 5. Activitatea Misiunilor Militare în România;
 6. Bombardamentele anglo-americane asupra teritoriului României în cel de-al Doilea Război Mondial;
 7. Militari originari din Republica Moldova, care au activat în Armata Română, căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial;
 8. Prizonierii aviatori americani  internaţi în România şi locurile de înhumare ale acestora în România;
 9. Prizonierii americani  internaţi în Vietnam şi Coreea;
 10. Situaţia românilor din Ardealul de Nord (1940-1944).

În anul 2001, în baza Protocolului semnat între cele două instituţii, a fost predată arhiva creată de Armata a 9-a germană, capturată de armata română în timpul Primului Război Mondial. Partenerul german a oferit un număr de 131 de dosare create de Misiunea Militară Germană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Serviciul Istoric al Armatei este membru al Comitetului Internaţional al Arhivelor Militare şi participă anual la Congresele Comisiei Internaţionale de Istorie Militară.


Participarea la cel de-al 35-lea Congres al Comisiei Internaţioanale de Istorie Militară, Porto, Portugalia

Participarea la cel de-al 39-lea Congres al Comisiei Internaţioanale de Istorie Militară, Torino, Italia

Cea de-a 39-a ediţie a Congresului Comisiei Internaţionale de Istorie Militară a fost organizată la Torino, în perioada 1-6 septembrie 2013, de către Comisia Italiană de Istorie Militară, cu concursul Ministerului Apărării Naţionale şi al Statului Major General Italian.

Tema generală a congresului, găzduit pentru a treia oară de Italia, după ediţiile de la Roma din 1992 şi Trieste în 2008, a fost: “Operaţii Întrunite şi Combinate în Istoria Războaielor”, dimensiunea internaţională şi multidisciplinară a acestuia permiţând abordarea unor diverse aspecte militare, diplomatice, economice, sociale şi culturale, atât la nivel local, cât şi la nivel naţional, european şi mondial din antichitate şi până în prezent.

La congres au participat 220 de invitaţi din 36 de ţări. Conferinţele şi dezbaterile au fost planificate pe 29 de secţiuni. România a fost reprezentantă de ambasadorul României în Cuba, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară şi Serviciul Istoric al Armatei.

La deschiderea congresului au fost prezenţi ministrul Apărării Naţionale al Italiei, senatorul Mario Mauro şi şeful Statului Major General, amiralul Luigi Binelli care, prin discursurile pe care le-au susţinut, au scos în evidenţă importanţa temei abordate pe care au apreciat-o a fi de mare actualitate şi efortul făcut de către statul şi armata italiană pentru organizarea şi desfăşurarea congresului. Totodată, cei doi lideri italieni au făcut trimiteri şi la situaţia internaţională actuală, cu referiri în special la criza din Siria.

Preşedintele Comisiei Internaţionale de Istorie Militară, Dr. Piet H. Kamphuis a precizat, la rândul său, că în anul 2013 s-au împlinit 75 de ani de când Congresul Internaţional de Istorie Militară îşi desfăşoară activitatea. Cu acest prilej a fost lansat volumul “1938-2013. 75 de ani de existenţă a Comisiei Internaţionale de Istorie Militară”. Dr. Kamphuis a mai precizat că a fost creat cu sprijinul statului austriac, un nou site al Comisiei Internaţionale de Istorie Militară: http://www.ichm.info.

Trei din cele 29 de sesiuni au fost dedicate arhivelor militare. Au fost detaliate probleme referitoare la organizarea arhivelor militare naţionale, declasificarea arhivei militare istorice, facilitarea accesului la informaţii prin digitalizarea fondurilor de arhivă şi editarea unor publicaţii de specialitate, precum regulamente, instrucţiuni, Ghidul Arhivelor Militare, Ghidul Fondurilor Digitalizate, Catalogul Arhivelor Militare etc., şi nu în ultimul rând, realizarea unei ferestre virtuale de contact între armată şi societatea civilă prin difuzarea pe internet a documentelor de arhivă şi a fotografiilor-document. În program a fost inclusă şi o vizită la Arhivele Statului din Torino.

Organizatorii şi moderatorii acestor dezbateri au subliniat faptul că numitorul comun şi prioritatea actuală şi de perspectivă a politicii arhivistice internaţionale trebuie să o constituie facilitarea accesului neîngrădit la informaţia arhivistică, mărturiile trecutului şi prezentului fiind considerate fundamente ale viitorului.

De asemenea, au fost popularizate unele publicaţii internaţionale de specialitate, precum: “Revista Internaţională de Istorie Militară”, “Tehnologii şi Războaie”, etc. Exemplare din aceste lucrări au intrat şi în fondul de carte al bibliotecii Serviciului Istoric al Armatei.

Conform agendei congresului, în data de 4 septembrie 2013 a fost efectuată o vizită de informare la Muzeul Tehnic al Marinei Italiene şi la bordul Distrugătorului “Caio Duilio” din baza navală La Spezia. Muzeul deţine pe lângă impresionante exponate de mare valoare istorică şi o relicvă aparţinând submarinului “Scire”, navă devenită celebră în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

 

Participarea la cel de-al 40-lea Congres al Comisiei Internaţioanale de Istorie Militară, Varna, Bulgaria

Domnul comandor Dr. Marian Moşneagu, Şeful Serviciului Istoric al Armatei a participat la cea de-a 40-a ediţie a Congresului Comisiei Internaţionale de Istorie Militară, care s-a desfăşurat la Varna-Bulgaria, în perioada 31 august – 6 septembrie 2014, în organizarea Comisiei Bulgare de Istorie Militară, cu concursul Ministerului Apărării Naţionale al Republicii Bulgaria.

Tema generală a congresului a fost ,,Primul Război Mondial 1914-1918”, dimensiunea internaţională şi multidisciplinară a acestuia permiţând abordarea unor diverse aspecte militare, diplomatice, economice, sociale şi culturale, atât la nivel local cât şi la nivel naţional, european şi mondial.

La congres au participat 171 de generali şi ofiţeri cu grade superioare, istorici, cercetători, membri ai corpului academic, profesori de ştiinţe militare, arhivişti şi diplomaţi din 33 de ţări. Conferinţele şi dezbaterile au fost planificate pe 20 de secţiuni, manifestarea favorizând un util schimb de experienţă în domeniul istoriei militare, în special şi al arhivisticii militare, în general.

Cea de-a 41-a ediţie a Congresului Internaţional de Istorie Militară se va desfăşura în 2015 în China.
 

 Expoziţie de fotografie "Istoriei uniformei militare româneşti din 1830 şi până în prezent", Varşovia, Polonia

 

Cu ocazia aniversării Zilei Armatei României, la Varşovia, în prezenţa Excelenţei Sale Ovidiu Dranga – ambasadorul României în Polonia şi a colonelului Romeo Tăbârcă – ataşatul militar al Ambasadei României, la 22 octombrie 2015, a fost vernisată o expoziţie de fotografii dedicată istoriei uniformei militare româneşti din 1830 şi până în prezent. Manifestarea a fost realizată la iniţiativa Institutului Cultural Român de la Varşovia în parteneriat cu Serviciul Istoric al Armatei, Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I” şi Direcţia Informare şi Relaţii Publice a Ministerului Apărării Naţionale.

                                                                                                                      

Conferința Internațională de Arhivistică, Moscova
În perioada 09.04.2019-11.04.2019, domnul Radu-Sebastian Bogdan, Depozitul Central de Arhivă, a reprezentat Arhivele Militare Naționale Române la cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale a Arhivelor, organizată de Comitetul Internațional al Crucii Roșii, alături de alte instituții de cultură, la Moscova, Federația Rusă.
Subiectul abordat s-a încadrat în tematica sus-menţionatei conferinţe, respectiv „Probleme umanitare în perioada interbelică: documente”.
Au fost participanţi din mai multe state, respectiv: Federaţia Rusă, Serbia (Arhivele Militare din cadrul Ministerului Apărării), Turcia, Slovenia (Ministerul Culturii), România (Ministerul Apărării Naţionale/Arhivele militare naţionale române), Belarus (Arhivele Naţionale Istorice), Elveţia (Arhivele publice al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, cu sediul în Geneva), Franţa (Organizaţia veche a Societăţii Crucii Roşii Ruseşti), Regatul Unit (Departamentul Naţional de Arhivă din Kew, Richmond) şi Spania (Asociaţia „Arhivele de Război şi de Exil”).
Expunerile au avut la bază documente istorice, unele prezentări folosind prezentări multimedia, altele filme de scurt metraj (în special când a fost abordată tema privind „Evacuarea copiilor în timpul războiului civil spaniol, din 1936-1939”).

 


Vizita delegației arhiviștilor români în Franța

În perioada 16-20 aprilie 2019, o delegație formată dintr-un reprezentant al Arhivelor militare naționale române (expert gr. 1 Lucian Drăghici) și al Depozitului central de arhivă (locotenent-colonel Cătălin Nichita) a efectuat un stagiu de documentare în Franța, la Service Historique de la Défense, din orașul Vincennes, și Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle, din localitatea Ivry-sur-Seine.
În data de 18 aprilie 2019, la sediul Service Historique de la Défense (SHD) de la Castelul Vincennes, delegația română a fost primită de domnul Bertrand Fonck, șeful structurii de administrare a arhivelor istorice (Centre historique des archives) din cadrul  SHD.
Acesta a prezentat delegației române date despre istoria instituției, structura de organizare a SHD și atribuțiile principalelor departamente, politica de achiziții a arhivelor particulare aparținând unor personalități de marcă ale armatei franceze, dezvoltarea arhivei de istorie orală (prin interviurile luate unor comandanți militari care au ocupat funcții de conducere de prim rang sau au condus ori participat la operații militare), procesul de transpunere pe suport digital a fondurilor de arhivă, dezvoltarea site-ului de internet al SHD ș.a.  O atenție deosebită s-a acordat modalităților prin care SHD valorifică pe plan științific patrimoniul arhivistic prin publicarea de studii și culegeri de documente, organizare de simpozioane, colocvii, conferințe etc., proiecte comune cu instituții de învățământ superior militare și civile sau cu fundații precum Fundația „Charles de Gaulle” sau Fundația „Napoleon”. 
Ulterior, a fost vizitată sala de lectură a SHD, unde delegația română a putut vedea instrumentele moderne puse la dispoziția cercetătorilor/studenților pentru studierea  documentelor de arhivă pe microfilm sau în format digital. A fost vizitată și o sală de prelucrare arhivistică a  documentelor, precum și un depozit de arhivă. În acest din urmă loc, delegația română a constatat condițiile foarte bune de depozitare, precum și starea aproape perfectă de conservare a unor documente (pecum registre de evidență ale ofițerilor) de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. 
În data de 19 aprilie 2019, delegația română a efectuat o vizită de documentare la sediul Éstablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD) de la Fort d'Ivry din localitatea Ivry-sur-Seine.
ECPAD are două atribuții majore. Este structura din cadrul Ministrului Apărării francez care realizează reportaje foto și video despre activitate militarilor francezi, atât pe plan intern, cât și în teatrele de operații externe. Totodată, ECPAD are ca misiune conservarea și valorificarea  pe plan culutral și științifiic a arhivei de filme și fotografii a armatei franceze, arhivă compusă din 31.000 de titluri de filme și 12 milioane de clișee. Această arhivă se îmbogățește constant prin depunerea la arhiva ECPAD a producțiilor realizate de reporterii militari francezi, precum și din donații particulare de fotografii sau filme cu subiect militar.
  Delegația română a fost primită de domnul Gilles Ciment, directorul adjunct al ECPAD. Întâlnirea a debutat printr-o prezentare a istoricului și atribuțiilor ECPAD.  A urmat vizitarea studiourilor în care sunt editate și montate reportajele video realizate de ECPAD. În continuare, au fost vizitate atelierul de recondiționare, restaurare și prelucarea digitală a fotografiilor de epocă și atelierul de transpunere a filmelor de pe format clasic pe format digital. La sala de studiu a ECPAD, delegația română a putut vedea aparatura modernă prin care cercetătorii/studenții pot valorifica, în cadrul unor proiecte cultural-științifice, filmele sau fotografiile din arhiva ECPAD care au fost transpuse în format digital. A fost vizitat și un depozit de filme și clișee fotografice, delegația română constatând condițiile foarte bune de conservare a acestora.
Prin stagiul de documentare efectuat la SHD și ECPAD, reprezentanții arhivelor militare române s-au informat despre organizarea și nivelul de dezvoltare al sistemului arhivistic militar francez, despre procedurile moderne de digitizare și valorificare pe plan științific și cultural a patrimoniului arhivistic al armatei franceze și despre posibilitățile de asimilare a experienței și realizărilor specialiștilor francezi în domeniul arhivisticii militare.

 

Participarea la cel de-al XLV-lea Congres Internațional al Comisiei de Istorie Militară

Cea de-a XLV-a ediţie a Congresului Comisiei Internaţionale de Istorie Militară a fost organizată la Sofia, Bulgaria, în perioada 18-23 august 2019, de către Comisia Bulgară de Istorie Militară, cu sprijinul Ministerului Apărării din Bulgaria.

Tema generală a congresului, găzduit pentru a patra oară de către Bulgaria, după ediţiile din Sofia, 2012, Varna, 2014 și Plovdiv, 2016, a fost „Probleme nerezolvate după Conferința de Pace din 1919. Conflicte militare și negocieri diplomatice”, dimensiunea internaţională şi multidisciplinară a acestuia permiţând abordarea unor diverse aspecte militare, diplomatice, economice, sociale și culturale, atât la nivel local, cât şi la nivel național, european și mondial.

La congres au participat peste 120 de generali şi ofiţeri cu grade superioare, istorici, cercetători, membri ai corpului academic, profesori de științe militare, arhiviști şi diplomaţi din 36 de ţări (Angola, Austria, Australia, Africa de Sud, Belgia, Bulgaria, Camerun, Canada, China, Cipru, Coreea de Sud, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Indonezia, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Lituania, Marea Britanie, Maroc, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Senegal, Serbia, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia).

România a fost reprezentantă de prof.dr. Dumitru PREDA, istoric şi ambasador, membru al Comisiei de bibliografie a Congresului, dr. Carmen-Sorina RÎJNOVEANU, cercetător în cadrul Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, membru în Comisia Internaţională de Istorie Militară şi de comandor Marius - Corneliu CROITORU, șef secție la Arhivele Militare Naţionale Române.

La deschiderea congresului au fost prezenţi reprezentați ai Președintelui Bulgariei, ministrului apărării din Bulgaria, prof. dr. Massimo de Leonardis, preşedintele Comisiei Internaţionale de Istorie Militară şi reprezentanţi ai conducerii Ministerului Apărării din Bulgaria, care, prin discursurile pe care le-au susţinut, au scos în evidenţă importanţa temei abordate pe care au apreciat-o a fi de mare actualitate şi efortul făcut de către Ministerul Apărării din Bulgaria pentru organizarea şi desfăşurarea congresului.

În cadrul congresului s-au desfăşurat şi întâlnirile comitetelor: bibliografic, arhive şi educaţional. Reprezentantul Arhivelor militare naţionale române, comandor Marius - Corneliu CROITORU, a participat la întâlnirea Comitetului pentru Arhive, comitet care a reunit reprezentanţi din 6 ţări (Italia, care asigură şi funcția de vice-preşedinte, S.U.A., România, Belgia, Olanda și Spania). Au fost prezentate cadrul legislativ, organizarea sistemului arhivistic, accesul la documente, valorificarea patrimoniului arhivistic din Armata României, detalii despre pagina web a Arhivelor militare naţionale române şi despre revista „Document. Buletinul Arhivelor Militare”.

Din discuţii a reieşit că principalul obiectiv ale arhivelor militare îl constituie promovarea cercetării prin publicarea materialelor legate de istoria militară, prin coroborarea informaţiilor atât din arhivele militare, cât şi din alte surse, ca universităţi şi colecţii particulare.

Prezentările participanţilor au evidenţiat două problematici comune pentru arhivele militare:
• declasificarea informaţiilor din documentele de arhivă;
• protecţia informaţiilor, în conformitate cu reglementările europene privind protecţia datelor personale şi transparenţa guvernamentală, în mod deosebit cu privire la protecţia datelor din dosarele personale.

De asemenea, este în proiect un „Ghid online al arhivelor militare” ce va fi integrat pe site-ul Comisiei Internaţionale de Istorie Militară (www.icmh-cihm.org), pentru promovarea cercetării în domeniul istoriei militare.

Urmare la discuțiile de la congresul din anul 2018 de la Ierusalim, au fost discutate și formulate propuneri de îmbunătățire cu privire la datele și informațiile relevante militare din contextul arhivelor mondiale care urmează a fi transmise de către membri. Ghidul va fi un instrument util prin difuzarea informaţiilor despre arhivele militare naţionale şi alte instituţii, cu date de contact şi de comunicare, precum şi informaţii detaliate privind valorificarea documentelor de arhivă relevante pentru istoria militară.

Conferinţele şi dezbaterile au fost planificate pe 18 secţiuni. Din partea României au prezentat teme prof. dr. Dumitru PREDA (Romania and the Bolshevik offensive in Europe. The International Dimension of the Romanian Army Campaign in 1919 - 1920) și dr. Carmen-Sorina RÎJNOVEANU (Romania between the Bucharest Peace Treaty and Paris Peace Conference: the uneasy path of small power in the great power game) în contextul temei generale a congresului. De asemenea, în cadrul unei secțiuni a fost prezent și E.S. Ambasadorul României la Sofia, dr. Ion Galea.

În cadrul congresului au fost incluse și secțiuni pentru doctoranzi în domeniul istoriei militare, prezentarea Jurnalului Internațional de Istorie Militară și Istoriografie (IJMH) editat de către Comitetul bibliografic, precum și acordarea premiului André Corvisier pentru cea mai semnificativă teză de doctorat în domeniul istoriei militare.

Conform agendei congresului, au fost organizate vizite de informare la Muzeul Militar din Sofia, muzee de istorie și arheologie din Sofia, participarea la evenimente dedicate aniversării a 140 de ani de la eliberarea Bulgariei.

Cea de-a XLVI-a ediţie a Congresului Internaţional de Istorie Militară se va desfăşura la la Poznan, Polonia, în perioada 31 august - 5 septembrie 2020, iar ediţia din anul 2021 la Atena, Grecia.

 

Top