Anunț cu rezultatele finale ale concursul de încadrare a postului de șef birou gr. II

Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gr. II în Biroul informatizare arhive CITEȘTE ANUNȚUL
Top