​Programul de inițiere pentru ocupația Arhivar

Programul de inițiere pentru ocupația Arhivar (cod COR 441 501)
 
La data de 31 mai 2019, s-a finalizat prima serie (pilot) a „Programului de inițiere pentru ocupația Arhivar (cod COR 441 501)”. Toți participanții la curs au fost declarați admiși și vor primi certificatul de absolvire, avizat de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și Justiției Sociale și recunoscut în statele membre ale Uniunii Europeane, Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, conform prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. De asemenea au fost inițiate demersurile necesare pentru echivalarea/asimilarea programului cu un curs de carieră, potrivit prevederilor art.6, alin. (4), din Ghidul carierei militare.
 
Programul s-a desfășurat în urma colaborării dintre Arhivele militare naționale române, și Statul Major al Forțelor Terestre și este inclus anual în Planul de perfecționare a pregătirii personalului militar prin cursuri organizate în instituțiile de învățământ militar/formare continuă din subordinea Statului Major al Forțelor Terestre.  Aceasă formă de pregătire este destinată subofițerilor, maiștrilor militari, soldaților și gradaților profesioniști precum și personalului civil contractual cu studii medii care, prin fișa postului, exercită atribuții specifice privind crearea și gestionarea fodului arhivistic al unităților militare.

Personalul care solicită participarea la program trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  1. să fie absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
  2. să prezinte o adeverință, eliberată de unitate, care să confirme că, prin fișa postului, solicitantul exercită atribuții specifice privind crearea și gestionarea fondului arhivistic al unității;
  3. să fie apt medical și să prezinte o adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, prin care să ateste că poate să desfășoare activități specifice în depozitele de arhivă.
Top