​Vizita delegației arhiviștilor români în Franța

În perioada 16-20 aprilie 2019, o delegație formată dintr-un reprezentant al Arhivelor militare naționale române (expert gr. 1 Lucian Drăghici) și al Depozitului central de arhivă (locotenent-colonel Cătălin Nichita) a efectuat un stagiu de documentare în Franța, la Service Historique de la Défense, din orașul Vincennes, și Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle, din localitatea Ivry-sur-Seine.
În data de 18 aprilie 2019, la sediul Service Historique de la Défense (SHD) de la Castelul Vincennes, delegația română a fost primită de domnul Bertrand Fonck, șeful structurii de administrare a arhivelor istorice (Centre historique des archives) din cadrul  SHD.
Acesta a prezentat delegației române date despre istoria instituției, structura de organizare a SHD și atribuțiile principalelor departamente, politica de achiziții a arhivelor particulare aparținând unor personalități de marcă ale armatei franceze, dezvoltarea arhivei de istorie orală (prin interviurile luate unor comandanți militari care au ocupat funcții de conducere de prim rang sau au condus ori participat la operații militare), procesul de transpunere pe suport digital a fondurilor de arhivă, dezvoltarea site-ului de internet al SHD ș.a.  O atenție deosebită s-a acordat modalităților prin care SHD valorifică pe plan științific patrimoniul arhivistic prin publicarea de studii și culegeri de documente, organizare de simpozioane, colocvii, conferințe etc., proiecte comune cu instituții de învățământ superior militare și civile sau cu fundații precum Fundația „Charles de Gaulle” sau Fundația „Napoleon”. 
Ulterior, a fost vizitată sala de lectură a SHD, unde delegația română a putut vedea instrumentele moderne puse la dispoziția cercetătorilor/studenților pentru studierea  documentelor de arhivă pe microfilm sau în format digital. A fost vizitată și o sală de prelucrare arhivistică a  documentelor, precum și un depozit de arhivă. În acest din urmă loc, delegația română a constatat condițiile foarte bune de depozitare, precum și starea aproape perfectă de conservare a unor documente (pecum registre de evidență ale ofițerilor) de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. 
În data de 19 aprilie 2019, delegația română a efectuat o vizită de documentare la sediul Éstablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD) de la Fort d'Ivry din localitatea Ivry-sur-Seine.
ECPAD are două atribuții majore. Este structura din cadrul Ministrului Apărării francez care realizează reportaje foto și video despre activitate militarilor francezi, atât pe plan intern, cât și în teatrele de operații externe. Totodată, ECPAD are ca misiune conservarea și valorificarea  pe plan culutral și științifiic a arhivei de filme și fotografii a armatei franceze, arhivă compusă din 31.000 de titluri de filme și 12 milioane de clișee. Această arhivă se îmbogățește constant prin depunerea la arhiva ECPAD a producțiilor realizate de reporterii militari francezi, precum și din donații particulare de fotografii sau filme cu subiect militar.
  Delegația română a fost primită de domnul Gilles Ciment, directorul adjunct al ECPAD. Întâlnirea a debutat printr-o prezentare a istoricului și atribuțiilor ECPAD.  A urmat vizitarea studiourilor în care sunt editate și montate reportajele video realizate de ECPAD. În continuare, au fost vizitate atelierul de recondiționare, restaurare și prelucarea digitală a fotografiilor de epocă și atelierul de transpunere a filmelor de pe format clasic pe format digital. La sala de studiu a ECPAD, delegația română a putut vedea aparatura modernă prin care cercetătorii/studenții pot valorifica, în cadrul unor proiecte cultural-științifice, filmele sau fotografiile din arhiva ECPAD care au fost transpuse în format digital. A fost vizitat și un depozit de filme și clișee fotografice, delegația română constatând condițiile foarte bune de conservare a acestora.
Prin stagiul de documentare efectuat la SHD și ECPAD, reprezentanții arhivelor militare române s-au informat despre organizarea și nivelul de dezvoltare al sistemului arhivistic militar francez, despre procedurile moderne de digitizare și valorificare pe plan științific și cultural a patrimoniului arhivistic al armatei franceze și despre posibilitățile de asimilare a experienței și realizărilor specialiștilor francezi în domeniul arhivisticii militare.
Top