Participarea la cel de-al XLV-lea Congres Internațional al Comisiei de Istorie Militară

Cea de-a XLV-a ediţie a Congresului Comisiei Internaţionale de Istorie Militară a fost organizată la Sofia, Bulgaria, în perioada 18-23 august 2019, de către Comisia Bulgară de Istorie Militară, cu sprijinul Ministerului Apărării din Bulgaria.

Tema generală a congresului, găzduit pentru a patra oară de către Bulgaria, după ediţiile din Sofia, 2012, Varna, 2014 și Plovdiv, 2016, a fost „Probleme nerezolvate după Conferința de Pace din 1919. Conflicte militare și negocieri diplomatice”, dimensiunea internaţională şi multidisciplinară a acestuia permiţând abordarea unor diverse aspecte militare, diplomatice, economice, sociale și culturale, atât la nivel local, cât şi la nivel național, european și mondial.

La congres au participat peste 120 de generali şi ofiţeri cu grade superioare, istorici, cercetători, membri ai corpului academic, profesori de științe militare, arhiviști şi diplomaţi din 36 de ţări (Angola, Austria, Australia, Africa de Sud, Belgia, Bulgaria, Camerun, Canada, China, Cipru, Coreea de Sud, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Indonezia, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Lituania, Marea Britanie, Maroc, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Senegal, Serbia, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia).

România a fost reprezentantă de prof.dr. Dumitru PREDA, istoric şi ambasador, membru al Comisiei de bibliografie a Congresului, dr. Carmen-Sorina RÎJNOVEANU, cercetător în cadrul Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, membru în Comisia Internaţională de Istorie Militară şi de comandor Marius - Corneliu CROITORU, șef secție la Arhivele Militare Naţionale Române.

La deschiderea congresului au fost prezenţi reprezentați ai Președintelui Bulgariei, ministrului apărării din Bulgaria, prof. dr. Massimo de Leonardis, preşedintele Comisiei Internaţionale de Istorie Militară şi reprezentanţi ai conducerii Ministerului Apărării din Bulgaria, care, prin discursurile pe care le-au susţinut, au scos în evidenţă importanţa temei abordate pe care au apreciat-o a fi de mare actualitate şi efortul făcut de către Ministerul Apărării din Bulgaria pentru organizarea şi desfăşurarea congresului.

În cadrul congresului s-au desfăşurat şi întâlnirile comitetelor: bibliografic, arhive şi educaţional. Reprezentantul Arhivelor militare naţionale române, comandor Marius - Corneliu CROITORU, a participat la întâlnirea Comitetului pentru Arhive, comitet care a reunit reprezentanţi din 6 ţări (Italia, care asigură şi funcția de vice-preşedinte, S.U.A., România, Belgia, Olanda și Spania). Au fost prezentate cadrul legislativ, organizarea sistemului arhivistic, accesul la documente, valorificarea patrimoniului arhivistic din Armata României, detalii despre pagina web a Arhivelor militare naţionale române şi despre revista „Document. Buletinul Arhivelor Militare”.

Din discuţii a reieşit că principalul obiectiv ale arhivelor militare îl constituie promovarea cercetării prin publicarea materialelor legate de istoria militară, prin coroborarea informaţiilor atât din arhivele militare, cât şi din alte surse, ca universităţi şi colecţii particulare.

Prezentările participanţilor au evidenţiat două problematici comune pentru arhivele militare:
• declasificarea informaţiilor din documentele de arhivă;
• protecţia informaţiilor, în conformitate cu reglementările europene privind protecţia datelor personale şi transparenţa guvernamentală, în mod deosebit cu privire la protecţia datelor din dosarele personale.

De asemenea, este în proiect un „Ghid online al arhivelor militare” ce va fi integrat pe site-ul Comisiei Internaţionale de Istorie Militară (www.icmh-cihm.org), pentru promovarea cercetării în domeniul istoriei militare.

Urmare la discuțiile de la congresul din anul 2018 de la Ierusalim, au fost discutate și formulate propuneri de îmbunătățire cu privire la datele și informațiile relevante militare din contextul arhivelor mondiale care urmează a fi transmise de către membri. Ghidul va fi un instrument util prin difuzarea informaţiilor despre arhivele militare naţionale şi alte instituţii, cu date de contact şi de comunicare, precum şi informaţii detaliate privind valorificarea documentelor de arhivă relevante pentru istoria militară.

Conferinţele şi dezbaterile au fost planificate pe 18 secţiuni. Din partea României au prezentat teme prof. dr. Dumitru PREDA (Romania and the Bolshevik offensive in Europe. The International Dimension of the Romanian Army Campaign in 1919 - 1920) și dr. Carmen-Sorina RÎJNOVEANU (Romania between the Bucharest Peace Treaty and Paris Peace Conference: the uneasy path of small power in the great power game) în contextul temei generale a congresului. De asemenea, în cadrul unei secțiuni a fost prezent și E.S. Ambasadorul României la Sofia, dr. Ion Galea.

În cadrul congresului au fost incluse și secțiuni pentru doctoranzi în domeniul istoriei militare, prezentarea Jurnalului Internațional de Istorie Militară și Istoriografie (IJMH) editat de către Comitetul bibliografic, precum și acordarea premiului André Corvisier pentru cea mai semnificativă teză de doctorat în domeniul istoriei militare.

Conform agendei congresului, au fost organizate vizite de informare la Muzeul Militar din Sofia, muzee de istorie și arheologie din Sofia, participarea la evenimente dedicate aniversării a 140 de ani de la eliberarea Bulgariei.

Cea de-a XLVI-a ediţie a Congresului Internaţional de Istorie Militară se va desfăşura la la Poznan, Polonia, în perioada 31 august - 5 septembrie 2020, iar ediţia din anul 2021 la Atena, Grecia.

Top