Protocol de colaborare cu Facultatea de Istorie

Arhivele Militare Naţionale Române și Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București au semnat un protocol de colaborare, în vederea dezvoltării organizaţionale, prin derularea unor proiecte şi programe ştiinţifice şi profesionale comune.

Documentul se înscrie în activităţile specifice celor două instituții, promovează valorizarea Patrimoniului Arhivistic Naţional prin componentele ştiinţifice şi culturale, în spiritul recunoaşterii importanţei arhivelor în cunoaşterea istoriei, culturii şi funcţionarii democratice a societăţii.

Activitățile avute în vedere vizează în principal, fără a se limita, organizarea de evenimente culturale şi ştiinţifice, facilitarea accesului cercetătorilor şi studenţilor/ masteranzilor la materialele arhivistice și la bazele documentare deținute de cele două instituții.

Top