Expoziția „Rolul unităţilor militare din garnizoana Piteşti în viaţa urbană piteşteană de la înfiinţarea lor şi până la Primul Război Mondial”

Ziua Armatei României a fost sărbătorită în municipiul Piteşti, vineri, 25 octombrie, fiind organizate o serie de manifestări. La Cercul Militar Piteşti a avut loc vernisajul expoziţiei foto – documentară cu tema „Rolul unităţilor militare din garnizoana Piteşti în viaţa urbană piteşteană de la înfiinţarea lor şi până la Primul Război Mondial”, realizată de către Depozitul central de arhivă, structură subordonată Arhivelor militare naţionale române în parteneriat cu Serviciul Judeţean Argeş al Arhivelor Naţionale.

La eveniment, alături de reprezentanţii celor două instituţii organizatoare (colonel dr. Petrişor Florea, comandantul Depozitului central de arhivă şi Aurel Radu din partea Serviciului Judeţean Argeş al Arhivelor Naţionale) au participat din partea Prefecturii Argeş domnul Emilian Dragnea, prefectul judeţului Argeş, colonel Marian Bae, comandantul U.M. 01261 Piteşti - Şcoala de Instruire Interarme a Forţelor Terestre „Mihai Viteazul”, lt.col. Dănuţ Olaru, comandantul Centrului Militar Judeţean Argeş, lt.col. Cătălin Cîţulete, locţiitorul comandantului U.M. 01225 Piteşti – Şcoala Militară de Maiştri Militari şi subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, reprezentantul Jandarmeriei Piteşti şi reprezentanţi ai Organizaţiei judeţene Argeş „Basarab I” a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor Regina Maria”, filiala judeţului Argeş şi Asociaţia Naţională a cadrelor militare în rezervă şi retragere „Al. I.Cuza”, subfiliala Argeş „Vlad Ţepeş”.

Prezentarea expoziţiei a fost făcută de dr. Iulian Stelian Boţoghină, expert arhivist la Depozitul central de arhivă, structură subordonată Arhivelor militare naţionale române, urmat de drd. Aurel Radu, arhivist în cadrul SJAN Argeş, care au expus o sumară istorie a prezenţei unităţilor militare din garnizoana Piteşti de la înfiinţarea acestora şi până la Primul Război Mondial şi rolul acestora în dezvoltarea urbanistică a vechiului târg al Piteştiului.
Încheiem prin a remarca personalul care a contribuit la organizarea expoziţiei.

De la  Depozitul Central de Arhivă/Arhivele Militare Naţionale Române: colonel dr. Petrişor FLOREA (comandant), colonel ing. Marius-Marian OLTEANU (locţiitorul comandantului), dr. Iulian Stelian BOŢOGHINĂ, dr. Victor Răzvan MARTIN, Marinel LĂZĂRESCU, Ana-Maria RADU, caporal Cosmin NIŢU, iar de la Serviciul Judeţean Argeş al Arhivelor Naţionale, drd. Aurel RADU.
Top