Statul Major al Apărării – 160 de ani de la înființare

La 12/24 noiembrie 1859, prin Înaltul Ordin de Zi nr. 83, a fost creat Corpul de Stat Major General al Principatelor Unite, organism format din ofiţeri până la gradul de colonel inclusiv, a cărui principală menire consta în crearea unei structuri militare unice de concepţie şi organizare pe întreaga armată. Atribuţiile sale (evidenţiind ordinea priorităţilor serviciului în aceea etapă) vizau întocmirea normelor relative la „tot ce se atinge de lucrările topografice, geodezice şi statice, precum ridicarea şi lucrarea planurilor de acest fel şi aplicarea acestor lucrări la facerea hărţii cadastrale a Principatelor Unite, tot ce priveşte la operaţiile tactice şi strategice [...] toate lucrările relative la construirea şi întreţinerea prin reparaţie a zidirilor militare sau publice în general [...], păstrarea depozitelor de arme şi alte muniţii militare şi aprovizionarea lor”.

Corpul de Stat Major General a fost premergătorul Statului Major al Apărării, structura superioară de concepţie şi comandă a Armatei României. Statul Major al Apărării a avut şi are, prin atribuţii legal consemnate, un rol esenţial în pregătirea armatei şi a naţiunii române pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a statului român.

De-a lungul timpului, această instituție-etalon a Armatei României a acționat în împrejurări dramatic generate de participarea României la conflicte militare de nivel regional sau mondial (Războiul de Independență, Al Doilea Război Balcanic, Primul și Al Doilea Război Mondial). Statul Major al Apărării (care a activat și sub denumirile de Marele Stat Major și Statul Major General) a reprezentat factorul generator al schimbărilor profunde pe care le-a parcurs organismul militar românesc de la crearea statului modern român până în zilele noastre.

În prezent, Statul Major al Apărării acționează cu consecvență pentru transformarea  Armatei României într-o structură militară modernă, bine echipată şi instruită, capabilă să-şi îndeplinească atribuţiile, atât în vederea asigurării apărării teritoriului naţional, cât şi în cadrul NATO. 
Top