12 noiembrie – Ziua Statului Major al Apărării

Statul Major al Apărării împlinește, în data de 12 noiembrie, 161 de ani de la înființarea instituțională. Organismul de concepție și planificare al Armatei României, cu o existență marcată de transformări și reforme continue, a contribuit la marile momente istorice ale României din ultimul veac și jumătate.

La Ordinul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la 12 noiembrie 1859, a apărut Corpul de Stat Major General al Principatelor Unite, ca efect al necesității reformei oștirii, într-o etapă dificilă pentru țara în construcție, în contextul ambițiilor, de altfel, firești, de independență, unitate și suveranitate ale Principatelor Române Unite.

Ulterior, structura centrală cu atribuții de organizare și gestionare a oștirii, sub denumirile de Marele Cartier General, respectiv Marele Stat Major, a pregătit campaniile militare și intrarea țării în Primul și Al Doilea Război Mondial.
Statul Major General, așa cum a fost redenumit în 1994, a contribuit permanent la transformarea instituției militare într-o structură modernă, echipată și instruită în vederea îndeplinirii misiunii esențiale de apărare a țării. Totodată, Statul Major General a jucat un rol decisiv în procesul de pregătire a aderării la NATO.

Armata României, instituția în care românii au cea mai mare încredere, a dovedit, încă o dată în anul 2020, că este acolo unde este cea mai mare nevoie. Le mulțumesc tuturor celor care, luni de zile, au fost în linia întâi a luptei cu acest inamic invizibil, uneori chiar cu prețul propriei sănătății.

Mesajul șefului Statului Major al Apărării  cu prilejul zilei Statului Major al Apărării

Top