140 de ani de la înființarea la București a Școlii Speciale de Artilerie și Geniu

Anul acesta la 7 aprilie se împlinesc 140 de ani de la înființarea la București a Școlii Speciale de Artilerie și Geniu. Înființată în baza Înaltului Decret nr. 996 din 7 aprilie 1881, școala a răspuns necesităților educaționale de la acea vreme, care presupunea pregătirea corespunzătoare a ofițerilor specializați în artilerie și geniu.

Ministrul de război, generalul Gheorghe Slănicenu, prin Raportul nr. 2967/1881 a solicitat înființarea școlii, arătând că: „este necesitate a se înființa chiar în anul acesta o școală specială de artilerie și geniu în care ofițerii să potă primi instrucția teoretică și practică în raport cu adevăratele cerințe ale acestor arme speciale […]

Școala militară de infanterie și cavalerie era organizată până acum în prevederea ca ofițerii ieșiți din această școală, să posede elementele trebuitoare pentru a putea servi în toate armele.

Din această cauză, însă, multe materii precum partea teoretică din cursurile de artilerie, fortificația, și mai cu seamă cursul complementar de matematici, fiind predate pe baze mult prea superioare pentru această școală, ocupau fără vreun folos real timpul elevilor ce se destinau infanteriei și cavaleriei împovărându-i cu lucrări pe care nu erau chemați a le aplica mai nicio dată, iar pe de alta, acele materii nu se puteau preda într-un mod așa de complet după cum ar fi trebuit pentru ofițerii ce se destinau armelor speciale de artilerie și geniu, astfel că acești ofițeri, la ieșirea lor din școală neposedând îndestul toate acele materii indispensabile astăzi unor ofițeri de artilerie și geniu, erau nevoiți a se duce prin școalele din străinătate pentru a-și completa studiile”.

Într-o perioadă în care școala în format clasic este nevoită să se restructureze, în postarea următoare prezentăm Înaltul Decret nr. 996/1881 în care se regăsește argumentul care a stat la baza înființării Școlii Speciale de Artilerie și Geniu, Regulamentul clasei preparatoare pentru Școala Specială de Artilerie și Geniu și Regulamentul Școli Speciale de Artilerie și Geniu.

Top