Ziua Forțelor Terestre

MESAJUL MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE NICOLAE-IONEL CIUCĂ CU OCAZIA SĂRBĂTORIRII ZILEI FORŢELOR TERESTRE
 
Praznicul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, pe care îl sărbătorim astăzi, 23 aprilie 2021, reprezintă pentru Armata României un prilej de cinstire a militarilor Forţelor Terestre.
 
În acest moment de sărbătoare, este de datoria noastră să elogiem amintirea şi jertfa tuturor acelora care au slujit cu devotament pe toţi românii. Îmi exprim pe această cale omagiul şi recunoştinţa în faţa memoriei martirilor căzuţi pe câmpurile de luptă, pentru apărarea şi unitatea ţării, pentru care datoria faţă de ţară şi Drapel a reprezentat ţelul suprem.
 
Prin tot ce au făcut în îndelungata istorie naţională, militarii din Forţele Terestre, categoria de forţe cea mai numeroasă, şi-au adus o însemnată contribuţie la creşterea prestigiului Armatei României şi, implicit, a renumelui României în lume.
Această sărbătoare îmi oferă plăcutul prilej de a mă adresa dumneavoastră, militarii Forţelor Terestre, să vă felicit pentru dăruirea şi patriotismul de care daţi dovadă în îndeplinirea misiunii constituţionale de apărare a ţării. Dumneavoastră, împreună cu celelalte categorii de forţe, sunteţi imaginea de azi a Armatei României, capabilă să-şi asume misiunile ce-i revin, atât în interiorul frontierelor naţionale cât şi în afara acestora, acolo unde valorile în care credem şi pe care le apărăm sunt puse în pericol.
 
Evoluţia armatei s-a aliniat permanent tendinţelor vremii, parcurgând etape diferite, organismul militar fiind un promotor al stabilităţii, al imaginii ţării şi, în acelaşi timp, generator de încredere şi speranţă. Aşa cum un stat nu poate exista izolat într-un mediu internaţional, şi Armata României s-a dezvoltat, transformat şi modernizat, influenţată de sistemul de coaliţii şi alianţe la care România a fost parte de-a lungul istoriei sale.
 
Astăzi, de Ziua Forţelor Terestre, cinstim în fapt ani de muncă, de neîncetate căutări şi încercări, de sacrificii, soldate cu rezultate care ne îndreptăţesc să afirmăm că Forţele Terestre sunt capabile să răspundă cerinţelor naţionale de securitate şi angajamentelor internaţionale asumate de statul român.
 
În acelaşi timp, o altă valenţă este dată de speranţele pe care ni le punem în transformarea Armatei României şi, în special, în modul în care Forţele Terestre contribuie astăzi la dezvoltarea capabilităţilor pe care le avem, gata de fiecare dată atunci când este nevoie. Trăim astăzi un moment mai special, acela al măsurilor pe care cu toţii le luăm în combaterea pandemiei COVID.
 
Doamnelor şi domnilor ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, personal civil contractual,
Îmi exprim încrederea că veţi demonstra întotdeauna aceeaşi determinare, seriozitate şi profesionalism, pentru a vă consolida recunoaşterea internă şi externă, respectul şi prestigiul pe care vi le-aţi câştigat prin muncă şi seriozitate.
Această sărbătoare îmi oferă ocazia de a transmite salutul meu camaraderesc şi aprecierea deosebită faţă de dăruirea şi profesionalismul cu care dumneavoastră - militarii de toate gradele şi personalul civil, bărbaţi şi femei deopotrivă - aflaţi sub drapelul tricolor, vă îndepliniţi cu onoare sarcinile ce vă revin pentru a spori prestigiul Forţelor Terestre Române.
 
La mulți ani!

  
Top