22 iunie 2021 – 80 de ani de la intrarea României în Al Doilea Război Mondial

În zorii zilei de 22 iunie 1941, armata română efectua primele acțiuni de luptă împotriva armatei sovietice, în cadrul Operației „Barbarossa”, prin care Germania nazistă urmărea înfrângerea cât mai grabnică a Uniunii Sovietice.

Pentru statul român care, în anul 1940, suferise masive rapturi teritoriale care s-au soldat cu pierderea a aproximativ 33% din teritoriul și populația țării, participarea la Al Doilea Război Mondial – într-o primă fază împreună cu  Germania și aliații acesteia, iar din 24 august 1944 alături de coaliția Națiunilor Unite –a fost determinată de dorința de a recupera o cât mai mare parte din pierderile suferite în anul precedent.

„Angajată într-un război pe care nu l-a dorit și nu l-a provocat, inițial alături de Wehrmacht împotriva Armatei Roșii (22 iunie 1941-23 august 1944), apoi alături de Armata Roșie împotriva Wehrmacht-ului  (23 august 1944-9 mai 1945, de fiecare dată fără tratat sau convenție militară care să precizeze obligațiile și drepturile partenerilor, armata română, insuficient dotată și pregătită pentru un pentru un război de mișcare a lupta împotriva unor adversari mult mai puternic și bine înzestrați timp de 1.241 de zile, de la Prut la Volga și înapoi până în podișul Boemiei, înregistrând victorii, dar și înfrângeri (unele catastrofale). Pe arșiță sau pe ger năprasnic, pe ploaie sau pe ninsoare, în teren șes sau pe crestele munților, militarii români au dovedit în lupte rezistență, eroism și spirit de sacrificiu, 92.620 dintre ei pierzându-și viața. 333.966 fiind răniți și 367.976 dați dispăruți” – Alesandru Duțu, Armata Română în război (1941-1945), București, Editura Enciclopedică, 2016.  

Prezentăm mai multe documente din arhiva istorică a Ministerului Apărării Naționale care reflectă contextul politic și militar al momentului intrării României în Al Doilea Război Mondial, împreună cu un extras din Registrul Istoric al Marelui Stat Major pentru perioada  iunie 1941 – martie 1945.

Facem precizarea că generalul de armată (ulterior mareșal) Ion Antonescu, semnatarul Directivei Operative nr. 35 din 14 iunie 1941, a fost condamnat la moarte și executat în anul 1946 pentru crime de război.


Top