Arhivele Militare Naţionale Române
Str. Drumul Taberei nr. 7H, sector 6, Bucureşti, cod poştal 061353;
Telefon: 021/318.53.67; Fax: 021/318.53.85;
Relaţii cu publicul: 021/318.53.67 (interior 367, 161);
Sala de studiu: 021/318.53.67 (interior 323);
E-mail: sia@forter.ro
 Depozitul Central de Arhivă
 Str. Aleea Poarta Eroilor nr. 4, Piteşti, judeţul Argeş, cod poştal 110058;
 Telefon/Fax: 0248/22.31.77;
 Relaţii cu publicul: 0248.221.303;
 Sala de studiu: 0248/22.34.77 (interior 129);
 E-mail: um02405.pitesti@yahoo.com
Top