Arhivele Militare Naţionale Române sunt autoritatea în domeniul arhivisticii şi istoriei militare, subordonate Statului Major al Apărării, care:
• asigură cadrul organizatoric şi metodologic de aplicare a Legii Arhivelor, legislaţiei naţionale şi actelor normative în domeniul arhivistic în Ministerul Apărării Naţionale;
• organizează, coordonează şi controlează managementul patrimoniului arhivistic militar;
• organizează, execută şi monitorizează conservarea şi circuitul fondurilor arhivistice;
• coordoneaază nemijlocit Depozitul Central de Arhivă - Piteşti şi pe linie de specialitate depozitele intermediare de arhivă ale categoriilor de forţe;
• proiectează şi asigură realizarea securizării patrimoniului arhivistic, fluidizarea şi eficientizarea accesului la documente prin crearea bazelor de date electronice;
• promovează şi susţine proiectele de colaborare cu arhivele militare ale ţărilor membre NATO şi partenere în vederea recuperării fondurilor arhivistice militare româneşti înstrăinate în perioada războaielor mondiale;
• organizează şi efectuează atestarea profesională în specializarile militare “Arhivistică” şi “Istorie”;
• elaborează politicile în domeniul cercetării, protejării şi administrării fondului arhivistic al Ministerului Apărării Naţionale;
• elaborează strategia editorială de promovare a tradiţiilor Armatei Române şi coordonează editarea publicaţiilor şi lucrărilor din domeniul istoriografiei militare;
• stabileşte parteneriate de colaborare cu Comisiile de Istorie Militară şi Serviciile Istorice ale ţărilor membre NATO şi partenere, precum şi alte instituţii de profil din ţară şi din străinătate;
• asigură consilierea pe linie de specialitate şi colaborează nemijlocit cu Colegiul Naţional de Apărare, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Direcţia Informare şi Relaţii Publice, Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naţionale, Oficiul Naţional Cultul Eroilor, instituţiile muzeale militare, instituţiile militare de învăţământ, cercurile militare, Biblioteca Militară Naţională, Biblioteca S.M.G., Editura Militară, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Uniunea Naţională a Veteranilor de Război, ligi şi asociaţii ale cadrelor militare active, în rezervă şi în retragere;
• eficientizează accesul la documente, prin microfilmare şi prin transpunerea acestora în format electronic în cadrul sistemului informatic pentru managementul integrat al Arhivelor Militare;
• reduce semnificativ cantitatea de arhivă nevaloroasă prin selecţionarea arhivei istorice;
• organizează manifestări ştiinţifice de promovare a tradiţiilor Armatei Române;
• contribuie la dezvoltarea bibliotecii istorice, fondului memorialistic şi a fototecii prin achiziţii, donaţii etc.
• consiliază unităţile militare în vederea amenăjării sălilor de tradiţii, galeriilor comandanţilor, ceremonialurilor aniversare, precum şi pentru elaborarea monografiilor acestora;
• stabileşte metodologiile privind activităţile ce se desfăşoară asupra arhivei Ministerului Apărării Naţionale;
• valorifică ştiinţific patrimoniul documentar aflat în păstrarea Ministerului Apărării Naţionale;
• elaborează unele documentare solicitate de structurile superioare ale Ministerului Apărării Naţionale în vederea fundamentării unor decizii şi ordine ale ministrului Apărării Naţionale sau ale şefului Statului Major al Apărării;
• eliberează adeverinţe, certificate, extrase sau copii de pe documente care stau la baza acordării unor drepturi şi compensaţii petenţilor din ţară şi străinătate;
• constituie fondul arhivistic asigurat.
Top