Lucrarea este destinată unui public larg de istorici, cercetători, arhivişti, cadre didactice, studenţi şi petenţi, civili şi militari, români si străini, fiind un util instrument de lucru, menit să faciliteze cunoaşterea structurilor organizaţionale şi evoluţiei instituţiei militare românesti, familiarizarea cu principalele entităţi creatoare de arhivă, documentarea şi aprofundarea investigaţiilor la sălile de studiu ale Arhivelor militare naţionale române şi Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti.

format electronic
Ghidul  Arhivelor Militare Române – 2020 reprezintă o continuare a inițiativei finalizate în anul 2010 prin apariția Ghidului Arhivelor Militare Române, care a constituit, la acel moment,o premieră în arhivistica românească. La distanță de un deceniu, Arhivele militare naționale române, împreună cu Depozitul central de arhivă, aduc în atenția publicului de specialitate un instrument de lucru  revizuit, actualizat și completat, care credem că va fi util celor interesați de cunoașterea  istoriei Armatei României.
 
Elaborarea actualului ghid a devenit necesară în urma numeroasele solicitări venite din partea cercetătorilor militari și civili români și străini, dezvoltarea spațiului virtual, intrarea în vigoare a unor noi acte legislative și normative, interne și internaționale.
 
Ghidul Arhivelor Militare Române – 2020 cuprinde listele actualizate ale fondurilor din arhiva istorică a Ministerului Apărării Naționale care pot fi studiate, în condițiile legislației în vigoare, în original (la sala de studiu a Depozitului central de arhivă  din Pitești) sau în copii microfilmate (la sala de studiu a Arhivelor militare naționale române din București).
 
Totodată, lucrarea cuprinde și lista fondurilor de arhivă create de structuri ale armatei române  păstrate la Arhivele Naționale – Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale, precum și lista dosarelor care conțin documente create de personalități militare și alte documente cu tematică militară păstrate la Biblioteca Națională a României.
 
În plus, față de lucrarea Ghidul Arhivelor Militare Române  apărută în anul 2010, Ghidul Arhivelor Militare Române – 2020 include și notele istorice ale fondurilor de arhivă create de regimentele din armele infanterie, cavalerie, artilerie și geniu existente la intrarea României în Războiul de Întregire din 1916-1919 (inclusiv cele care nu au apărut în ediția din 2010) și liste cu lucrările de interes istoric aflate în păstrarea Arhivelor militare naționale române și a Depozitului central de arhivă, precum și o prezentare a actelor normative și modalităților de accesare de către cercetători a documentelor din arhiva istorică a Ministerului Apărării Naționale.
 
 
Top