Istoria militară românească reflectată în publicaţiile de specialitate

Bucureşti, 17 martie 2010

Cu prilejul aniversării Zilei Serviciului Istoric al Armatei, la sediul instituţiei s-au desfăşurat lucrările mesei rotunde cu tema „Istoria militară romnească reflectată în publicaţiile de specialitate”, la care au participat istorici de prestigiu din mediul academic şi universitar, precum şi diriguitorii unor importante publicaţii cu profil istoric şi arhivistic din Bucureşti şi din ţară.

Arhivistica militară românească în slujba istoriografiei naţionale

Piteşti, 23 iulie 2010

În cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea a 90 de ani de la înfiinţarea Arhivelor Militare Române, la sediul Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice din Piteşti, a avut loc sesiunea de comunicări ştiinţifice, cu participare internaţională, cu tema „Arhivistica militară românească în slujba istoriografiei naţionale”. Sesiunea s-a desfăşurat pe două secţiuni:

▪ Sectiunea I: arhivistică şi muzeografie militară;

▪ Secţiunea II: istorie şi personalităţi militare.

La lucrările sesiunii au participat numeroşi reprezentanţi ai instituţiilor de profil din ţară şi străinătate.


Top