"România în relaţiile internaţionale 1958-1968”

Focşani, 20 iulie 2013

Sub egida Consiliului Judeţean Vrancea şi Muzeului Vrancei s-a desfăşurat, la Muzeul Unirii, Simpozionul naţional „România în relaţiile internaţionale 1958-1968”. La eveniment au participat reprezentanţi ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă, Fundaţiei Europene „Nicolae Titulescu”, Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană – Filiala Iaşi a Academiei Române, Clubul Istoricilor „Nicolae Iorga”, Serviciului Istoric al Armatei, Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Universităţii „Dunărea de Jos”, Universităţii „Spiru Haret” ş.a., cadre didactice universitare, muzeografi, cercetători ştiinţifici şi alţi iubitori de istorie română alături de coaliţia Naţiunilor Unite, în perioada 23 august 1944 – 9 mai 1945 pentru eliberarea Transilvaniei şi înfrângerea definitivă a nazismului.

Expoziţia “1913. Al Doilea Război Balcanic şi Pacea de la Bucureşti

Bucureşti, 8 august 2013

Pe 10 august 2013 s-au împlinit 100 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Balcanic prin semnarea Tratatului de pace de la Bucureşti. Rolul României în evenimentele care au zguduit Peninsula Balcanică acum un veac a fost unul covârsitor.

Acest fapt a fost demonstrat prin găzduirea Conferinţei de Pace la Bucuresti, act care consfinţea rolul României de arbitru al situaţiei din Balcani. Evenimentele petrecute în vara anului 1913 au fost reflectate în expozitia „1913. Al doilea Razboi Balcanic”, inaugurată pe 8 august 2013 la Muzeul Naţional de Istorie din Bucuresti. În cadrul expoziţiei au fost prezentate documente originale si în copie, menite să ofere publicului iubitor de istorie o imagine complexă asupra unui episod din istoria României si a spaţiului sud-est european ale cărui efecte sunt încă prezente la un secol de la producerea lor.

Documentele, în mare parte inedite, au fost selectate din fondurile şi colecţiile Arhivelor Naţionale ale României, Serviciului Istoric al Armatei, Arhivei Ministerului Afacerilor Externe, Arhivelor de Stat ale Bulgariei, Arhivelor Militare Bulgare, precum şi din colecţia domnului Dr. Cristian Scăianu.

"1913-2013. 100 de ani de la participarea României si a Armatei sale la cel de-al Doilea Razboi Balcanic”

Maia, 6-7 septembrie 2013

În zilele de 6 şi 7 septembrie, s-a desfăşurat cea de-a IX-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu tema “1913-2013. 100 de ani de la participarea României şi a Armatei sale la cel de-al Doilea Război Balcanic”. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Ialomiţa, Primăria Maia, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi Filiala Maia Catargi a Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de Clio, sub atenta coordonare a comandorului (r.) prof. univ. Dr. Jipa Rotaru, iniţiatorul reuniunilor anuale „Retrăiri istorice în veacul XXI”. Din partea Serviciului Istoric al Armatei au participat Dr. Luminiţa Giurgiu şi Dr. Teodora Giurgiu.

"100 de ani de la al Doilea Razboi Balcanic”

Bucuresti, 9 septembrie 2013

Sub egida Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, a Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi a Cercului Militar Naţional s-a desfăşurat Masa rotundă “100 de ani de la al Doilea Razboi Balcanic”. În cadrul lucrărilor, comandorul Dr. Marian Moşneagu, şeful Serviciului Istoric al Armatei a prezentat comunicarea “Misiunile Marinei Române în al Doilea Război Balcanic”.
 

Proiectul “Ziua Armatei României în şcoli

Bucureşti, 17-25 octombrie 2013

În cadrul manifestărilor organizate de Ministerul Apărării Naţionale cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei României, în perioada 17-25 octombrie 2013 s-a desfăşurat evenimentul „Ziua Armatei României în şcoli”. Acest proiect a fost realizat de Ministerul Apărării  Naţionale pentru al doilea an consecutiv şi a cuprins licee din Bucureşti şi peste 70 de licee şi şcoli din ţară. Pentru a vorbi despre importanţa Zilei Armatei României şi despre beneficiile, dar şi riscurile, carierei militare, în faţa elevilor s-au prezentat militari din toate categoriile de forţe, elevi şi studenţi de la  instituţiile de învăţământ militar, istorici, veterani de război, reprezentanţi ai birourilor de informare-recrutare. Serviciul Istoric al Armatei a participat la activităţile organizate în Bucureşti la Liceul „Jean Monet” (17 octombrie), Liceul teoretic bilingv „Decebal” (21 octombrie) şi Liceul  „Gheorghe Lazăr (22 octombrie). Au fost prezentate expuneri care au reliefat principalele etape ale evoluţiei armatei române moderne şi au fost evocate luptele duse de armata română în toamna anului 1944 pentru eliberarea Transilvaniei. Elevilor le-au fost reamintite semnificaţiile Zilei de 25 Octombrie, precum şi locul şi rolul Armatei României în cadrul istoriei naţionale. Expunerile au fost însoţite de prezentarea de imagini din fototeca Serviciului Istoric al Armatei care ilustrau luptele duse de armata română alături de coaliţia Naţiunilor Unite, în perioada 23 august 1944 – 9 mai 1945 pentru eliberarea Transilvaniei şi înfrângerea definitivă a nazismului.


Top