Simpozionul “155 de ani de la constituirea Statului Major General”

Buzău, Brăila, 14-15 mai 2014

În cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 155 de ani de la constituirea Statului Major General, Serviciul Istoric al Armatei a organizat, în zilele de 14 şi 15 mai 2014, un simpozion itinerant care s-a desfăşurat, în data de 14 mai, în garnizoana Buzău, la Comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, şi în data de 15 mai, în garnizoana Brăila, la Comandamentul Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” şi, respectiv, Comandamentul Serviciului Fluvial.

Dr. Luminiţa Giurgiu a prezentat expunerea „Momente definitorii din evoluţia Statului Major General: 1859-2014”, prilej de a readuce în atenţia participanţilor principalele aspecte ale istoriei de peste un secol şi jumătate a structurii superioare de concepţie şi organizare a Armatei României, care la 12 noiembrie 2014 va aniversa 155 de ani de la constituire.

Centenarul declanşării Primului Război Mondial a constituit tema expunerii prezentate de Lucian Drăghici, în cadrul căreia s-au rememorat atât contextul internaţional din perioada izbucnirii „Marelui Război”, cât şi cauzele care au determinat factorii de decizie din România să adopte, într-o primă fază, o poziţie de neutralitate faţă de cele două tabere combatante în urma desfăşurării Consiliului de Coroană din 21 iulie/3 august 1914.

În comunicarea „Transfăgărăşanul – operă a geniştilor militari români”, dr. Teodora Giurgiu a evocat eforturile eroice ale militarilor români pentru edificarea acestui obiectiv care constituie şi în prezent cea mai mare şi dificilă lucrare de acest gen care s-a executat până acum în România.

La Comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica” şi Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”, locotenentul-colonel Gabriel Pătraşcu a susţinut o comunicare referitoare la instituirea, evoluţia şi însemnele rangului/demnităţii/gradului de mareşal al României, iar în cadrul activităţii desfăşurate la Comandamentul Serviciului Fluvial  a prezentat un material despre „Operaţiunea 60.000” referitor la evacuarea militarilor români şi germani din Peninsula Crimeea în primăvara anului 1944.

În cadrul lucrărilor simpozionului itinerant „155 de ani de la constituirea Statului Major General”, dr. Luminiţa Giurgiu, în calitate de redactor-şef al revistei „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române” şi periodicului „Calendarului tradiţiilor militare”, a prezentat pe larg cele două publicaţii cu caracter ştiinţific editate de  Serviciului Istoric al Armatei, cu această ocazie fiind lansat şi numărul 1 (63)/2014 al revistei „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”.


Top