Eveniment editorial la Constanţa

Constanţa, 25 mai 2014

Printre escalele spirituale prilejuite de regata velierelor Black Sea Tall Ships Regatta 2014, s-a numărat şi evenimentul găzduit în perioada 24-27 mai 2014, de pavilionul expoziţional al Terminalului de Pasageri Constanţa. Aici s-au defăşurat două manifestări de excepţie, în care velierul-şcoală „Mircea” a fost favoritul a două evenimente culturale de excepţie. Este vorba despre Expoziţia Naţională de Cartofilie, organizată de Asociaţia Filateliştilor „Tomis” Constanţa şi lansarea tandemului bibliofil „«Mircea», Voievodul Velelor 1882-2014” şi „Vizita ţarului Nicolae al II-lea la Constanţa 1/14 iunie 1914”. Ambele lucrări au apărut la Editura Ex Ponto, sub semnătura comandorului dr. Marian Moşneagu, şeful Serviciului Istoric al Armatei şi a reputatului colecţionar constănţean Gabriel-Octavian Nicolae, preşedintele Asociaţiei Filateliştilor „Tomis” Constanţa.

La manifestare au participat comandorul Daniel Căpăţână, şeful Serviciului Doctrină şi Tradiţii din Statul Major al Forţelor Navale, comandorul Gabriel Moise, comandantul navei-şcoală „Mircea”, contraamiralul în retragere Niculae ªtefan, membru al „Clubului Amiralilor”, generalul de brigadă (r) Oscar Beneş, reprezentantul filialei Constanţa a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Contraamiral Horia Macellariu”, Doru Iordache, reprezentantul organizatorilor regatei, scriitorul Ovidiu Dunăreanu, directorul Editurii Ex Ponto, precum şi numeroşi colecţionari şi pasionaţi de istorie.

Ambele lucrări au fost recenzate de prof.univ.dr. Valentin Ciorbea, cunoscut cadru didactic universitar de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi autorul unor apreciate monografii şi albume dedicate celor două nave-şcoală „Mircea”. Editat cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la intrarea în serviciu a navei-şcoală „Mircea”, albumul „Mircea, Voievodul Velelor 1882-2014” continuă colecţia „Poveşti marinăreşti”, iniţiată de cei doi autori în 2010, odată cu lansarea, la împlinirea a 150 de ani de constituirea Marinei Militare moderne, a albumului cap de serie „Marina Militară Română 1860-1960”. Cel de-al doilea album, marcând împlinirea unui secol de la vizita ţarului Nicolae al II-lea la Constanţa, este o retrospectivă în instantanee fotografice, documente de arhivă, extrase din presa vremii şi piese rare de cartofilie, a unui eveniment memorabil sub aspect diplomatic, politic şi militar, care a prefaţat începerea Primului Război Mondial şi decizia de neutralitate a României.

La finalul manifestării, juriul competiţiei, format din Viorel Nicolau din Piatra Neamţ, Cristian Baias şi Alexandru Marinescu din Constanţa, prezidat de domnul ªerban Drăguşanu, vicepreşedinte al Federaţiei Filatelice Române şi preşedinte al Asociaţiei Filatelice Bucureşti, a acordat diplome expozanţilor. Cele două albume au fost răsplătite cu Aur  la clasa Literatură.

Cu acest prilej a fost lansat şi nr. 129/ ianuarie-mai 2014 al prestigiosului „Magazin de filatelie, cartofilie şi numismatică”, editat de Asociaţia Filateliştilor „Tomis” Constanţa sub coordonarea comandorului (rtr) Valeriu Avramescu, redactorul şef al publicaţiei şi împătimit colecţionar şi publicist.


Top