Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Tradiţie, Istorie, Armată”

Bucureşti, 5-6 iunie 2014

În perioada 5-6 iunie 2014 a avut loc sesiunea de comunicări ştiinţifice „Tradiţie, Istorie, Armată” organizată de Muzeul Militar Naţional „Regele  Ferdinand I”.

Din partea Serviciului Istoric al Armatei au prezentat comunicări: comandor dr. Marian Moşneagu – „Nava-şcoală «Mircea», amfiteatrul uceniciei marinăreşti (1948-1949)”, Dr. Luminiţa Giurgiu – „1948 – începutul presei de tip nou” şi Dr. Teodora Giurgiu – „Feldmareşalul sir Douglas Haig şi marea ofensivă de pe frontul occidental în timpul Primului Război Mondial”.

Cu această ocazie a fost lansat volumul dedicat sesiunii care face parte din Colecţia Studii, aflat la prima ediţie şi avându-l coordonator pe comandorul conf. univ. dr. Olimpiu-Manuel Glodarenco. Apărut la Editura Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I” în colaborare cu Editura Sitech din Craiova, reuneşte studii scrise de profesori, arheologi, istorici, muzeografi, cercetători, restauratori, deosebit de interesante care aduc în atenţia cititorului noi informaţii cu privire la istoria României, cât şi a altor state.

Succesul sesiunii de comunicări ştiinţifice desfăşurate la sfârşitul anului 2013, manifestare ocazionată de aniversarea a 90 de ani de la înfiinţarea Muzeului Militar Naţional a determinat demararea editării unui volum care să ofere prilejul de a fi prezentate rezultatele cercetărilor în domeniul istorie militară, tradiţie, restaurare-conservare, muzeografie şi patrimoniu.

Demersul se doreşte a fi periodic, iar volumul de faţă cuprinde lucrările, însoţite de fotografii, susţinute în cadrul primei ediţii a sesiunii de comunicări ştiinţifice „Tradiţie, Istorie, Armată”.  


"Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Forţele aeriene ale României. Doctrină, instruire, înzestrare – 10 ani de apartenenţă la Alianţa Nord – Atlantică. Tradiţie şi continuitate, personalităţi, acţiuni militare (1910- 1947)”

Buzău, 12-13 iunie 2014

În zilele de 12-13 iunie 2014 a fost organizată Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Forţele aeriene ale României. Doctrină, instruire, înzestrare – 10 ani de apartenenţă la Alianţa Nord – Atlantică. Tradiţie şi continuitate, personalităţi, acţiuni militare (1910-1947)” la Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu” Boboc. Lucrările au fost deschise de domnul general-maior Laurian Anastasof, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene în prezenţa domnului comandor Marius-Mihai Oatu, comandantul Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu” şi s-au desfăşurat pe două secţiuni: „Doctrină, Instruire, Înzestrare –  10 ani de apartenenţă la Alianţă Nord-Atlantică” având coordonator pe comandor dr. Marius-Adrian Nicoară şi „Tradiţii şi continuitate. Personalităţi, acţiuni militare (1910-1947)” având coordonator pe comandor dr. Jănel Tănase.  

Din partea Serviciului Istoric al Armatei au prezentat comunicări: comandorul dr. Marian Moşneagu – „Conlucrarea dintre aeronautică şi marina română în viziunea viceamiralului Alexandru Gheorghiu”, dr. Luminiţa Giurgiu – „Al doilea program interbelic de înzestrare a Aeronauticii” şi dr. Teodora Giurgiu – „Protecţia populaţiei civile împotriva bombardamentelor aeriene – 1944”.

Cu această ocazie a fost lansat volumul „Centenarele Aeronauticii Militare Române (1 aprilie 1913, „Legea de organizare a Aeronauticii Militare Române”; 20 iunie-3 iulie 1913, participarea Aeronauticii Militare Române la cel de-Al Doilea Război Balcanic; 13 septembrie 1913, pierderea tragică a lui Aurel Vlaicu). Doctrină, instruire şi înzestrare. Tradiţii şi continuitate. Personalităţi, acţiuni militare”, coordonat de generalul-locotenent dr. Cârnu Fănică, comandor drd. Marius-Mihai Oatu, comandor dr. Marius-Adrian Nicoară şi locotenent-comandor Daniel Stan. Apărut în anul 2014, la Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 598 p., cuprinde studii şi cercetări (însoţite de fotografii, scheme, grafice şi hărţi) deosebit de interesante privind trecutul, prezentul şi viitorul Forţelor Aeriene Române.


Top