Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Biserica ortodoxă şi Armata României”

Râmnicu-Vâlcea, 27-29 iunie 2014

În zilele de 27-29 iunie, în sala de conferinţe a Mănăstirii Dintr-un Lemn a avut loc prima şedinţă a Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu”, demers comun al Arhiepiscopiei Râmnicului, Universităţii „Ovidius” Constanţa, Serviciului Istoric al Armatei şi al instituţiilor de comandă, de instrucţie şi învăţământ militar.

În Argument la statutul Centrului se precizează că înfiinţarea acestuia este un demers cultural pentru reafirmarea misiunii jertfelnice pe care domnitorii creştini şi armata din toate timpurile au desfăşurat-o „pentru apărarea Bisericii şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea noastră”. Preoţii Bisericii au fost chemaţi să-i întărească sufleteşte pe ostaşii cărora le-au devenit duhovnici, ţinându-le trează conştiinţa morală sau alinându-le suferinţa.

Evenimentul continuă demersurile anterioare de recunoaştere pioasă a înaintaşilor şi a jertfei ostaşilor români, amintind aici Simpozionul naţional „Istorie, spiritualitate şi eroism” (2011), Simpozionul naţional „Generalul adjutant Paul (Pavel) Teodorescu (1888-1981) – slujitor al neamului şi ctitor al Bisericii (2013)”, ocazie care a permis şi lansarea volumului „Generalul adjutant Paul (Pavel) Teodorescu. Vocaţia creativităţii. 125 de ani de la naştere”.

Î.P.S. Emilian Lovişteanu, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, a binecuvântat lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice, relevând importanţa demersului pentru aprofundarea domeniului care reflectă legătură fundamentală dintre Biserica Ortodoxă şi Armata României. Anual vor putea fi evocate personalităţi, care vor fi comemorate de cele două instituţii fundamentale ale Statului.

În continuare, prof. univ. Dr. Valentin Ciorbea a prezentat argumentele privind constituirea Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu” şi semnificaţia alegerii locului de desfăşurarea al manifestărilor, respectiv Mănăstirea Dintr-un Lemn – lăcaş de închinare şi pomenire a eroilor marinari şi aviatori.

Comandorul Dr. Marian Moşneagu, redactorul-şef al revistei „Misiunea” – publicaţia anuală a Centrului, a prezentat primul număr lansat cu această ocazie. Fondată de prof. univ. Dr. Valentin Ciorbea şi coordonată de şeful Serviciului Istoric al Armatei, revista „Misiunea” abordează subiecte referitoare la istoricul Mănăstirii Dintr-un Lemn, proiectele generalului-adjutant Paul Teodorescu, fost ministru al Aerului şi Marinei, de conlucrare între cele două instituţii fundamentale ale statului, tradiţiile Episcopiei Armatei României, personalităţile reprezentative ale Clerului Militar, pilde de eroism din epopeea naţională, ctitorii şi aşezăminte de cult din Armata României, precum şi lucrări reprezentative din istoriografia naţională care reflectă simbioza dintre cele două instituţii reprezentative ale neamului. De asemenea, revista îşi propune să găzduiască articole, studii, documente, recenzii şi iconografie care să reflecte relaţiile Bisericii Ortodoxe şi a celorlalte culte recunoscute oficial cu Armata României.

Printre invitaţi s-au numărat căpitan-comandorul Marius Rohart, directorul Muzeului Marinei Române, colonelul Dumitru Cîrjan, comandantul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani şi Ion Troculescu, primarul comunei Frânceşti.

Alături de Î.P.S. Emilian Lovişteanu – Arhiepiscopia Râmnicului, prof. univ. Dr. Valentin Ciorbea – Universitatea „Ovidius” Constanţa, maica stareţă stavroforă Emanuela Oprea – Mănăstirea Dintr-un Lemn şi comandorul Dr. Marian Moşneagu – Serviciul Istoric al Armatei, la dezbateri au participat colonelul (r) prof. univ. Dr. Ion Giurcă, colonelul (r) Dumitru Stavarache, Dr. Marian Nencescu, Dr. Luminiţa Giurgiu, redactorul-şef al revistei „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, Dr. Teodora Giurgiu – Serviciul Istoric al Armatei, Dr. Andreea Atanasiu-Croitoru de la Muzeul Marinei Române, preotul Dr. Laurenţiu Rădoi, Dr. Silviu Moldovan de la C.N.S.A.S. şi prof. Cornelia Ghinea.

 

Top