Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Armata României şi cultele”

Mioveni, 25 iulie 2014

Cu prilejul Zilei Arhivelor Militare, Serviciul Istoric al Armatei a organizat vineri, 25 iulie 2014, la Centrul Cultural Mioveni, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice cu tema „Armata Română şi cultele”.

La această manifestare ştiinţifică de tradiţie au participat peste 70 de cadre didactice universitare, istorici, cercetători, muzeografi, preoţi, bibliotecari, documentarişti şi arhivişti din 25 de centre universitare, muzee, filiale judeţene ale Arhivelor Naţionale şi instituţii militare de învăţământ din Arad, Bacău, Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Piteşti, Roman şi Suceava.

Manifestarea a fost onorată cu mesaje de salut de domnii Florin Tecău – preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, conf. univ. dr. Florian Bichir – membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, colonel Marin Tudorică – comandantul Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” şi al garnizoanei Piteşti şi de doamna Mariana Ştefănescu – secretara primăriei oraşului Mioveni.

Sistemul arhivistic militar, semnificaţia Zilei Arhivelor Militare şi mesajul şefului Statului Major General – domnul general-locotenent dr. Ştefan Dănilă au fost prezentate, în deschiderea lucrărilor sesiunii, de comandorul dr. Marian Moşneagu – şeful Serviciului Istoric al Armatei.

Cu acest prilej, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa a prezentat statutul şi obiectivele Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu”, cu sediul la Mănăstirea Dintr-un Lemn din Frânceşti – Vâlcea.

De asemenea, pe parcursul lucrărilor au fost prezentate noutăţi editoriale în domeniu, precum volumele „Armata Română şi mass-media”, realizat de Serviciul Istoric al Armatei, „Dobrogea în arhivele româneşti 1597-1989”, coordonat de dr. Virgil Coman, directorul Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale, „Istoricul navei-şcoală “Mircea” Epopeea 75 (17 mai 1939-mai 2014)” şi „Nava-şcoală “Mircea”. Epopeea 75 – o istorie în imagini”, realizate de prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, „”Mircea”, voievodul velelor 1882-2014” şi „Vizita ţarului Nicolae al II-lea la Constanţa 1/14 iunie 1914”, semnate de comandorul dr. Marian Moşneagu şi Gabriel-Octavian Nicolae şi revistele „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române” şi „Misiunea”.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice s-a încheiat cu o vizită de documentare la Cula boierilor Racoviţeşti.

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „23 august 1944-

2014. 70 de ani de la întoarcerea armelor şi realinierea României la Naţiunile Unite”

Maia Catargi, 5-6 septembrie 2014

În perioada 5-6 septembrie 2014, la Maia Catargi s-a desfăşurat a X-a Sesiune de comunicări ştiinţifice „23 august 1944-2014. 70 de ani de la întoarcerea armelor şi realinierea României la Naţiunile Unite”, sub deviza „Retrăiri istorice în veacul XXI”. Alături de comandorul (r) prof. univ. Dr. Jipa Rotaru, dintre organizatori menţionăm Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Primăria Maia şi Filiala Maia Catargi a Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de Clio. Din partea Serviciului Istoric al Armatei au participat lt. col. drd. Gabriel Pătraşcu, Dr. Luminiţa Giurgiu şi Dr. Teodora Giurgiu.


Simpozionul “155 de ani de la constituirea Statului Major General” (Focşani, Iaşi, Bârlad)

Focşani, Iaşi, Bârlad, 23-25 septembrie 2014

Serviciul Istoric al Armatei a continuat seria simpozioanelor dedicate aniversării a 155 de ani de la înfiinţarea Statului Major General în garnizoanele Focşani (23 septembrie 2014), Iaşi (24 septembrie 2014) şi Bârlad (25 septembrie 2014). Activităţile au fost găzduite de Cercurile Militare, alături de personalul militar şi civil aflându-se şi veterani de război, cadre militare în rezervă şi retragere, membrii de familie. Cuvântul de deschidere a fost rostit de domnul locotenent-colonel Adrian Grigore, în continuare fiind prezentate următoarele comunicări: Dr. Luminiţa Giurgiu – Statul Major General de la înfiinţarea statului modern la regalitate (1859-1947); p.c.c. Dr. Teodora Giurgiu – Evoluţia Statului Major General între 1948-2014 şi p.c.c. Lucian  Drăghici – România şi declanşarea Primului Război Mondial.

În încheiere a fost prezentată revista „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române” nr. 3/2014.


Top