Simpozionul “Statul Major General – 155 de ani de existenţă ca organism superior de concepţie şi comandă al Armatei României”
Miercuri, 12 noiembrie 2014, comandorul dr. Marian Moşneagu, şeful Serviciului Istoric al Armatei, împreună cu dr. Luminiţa Giurgiu, dr. Teodora Giurgiu, Lucian Drăghici şi Luminiţa Gavra, a participat la Simpozionul „Statul Major General – 155 de ani de existenţă ca organism superior de concepţie şi comandă al Armatei României”, unde s-

au prezentat o expoziţie de carte şi documente de arhivă, precum şi publicaţiile şi lucrările de specialitate realizate de Serviciul Istoric al Armatei cu prilejul acestui moment aniversar.

Gala Premiilor revistei “Gândirea militară românească”
Miercuri, 12 noiembrie 2014, în cadrul galei Premiilor revistei „Gândirea militară românească”, organizată la Sala „Alba Iulia” a Cercului Militar Naţional cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea revistei „România militară”, comandorului dr. Marian Moşneagu, şeful Serviciului Istoric al Armatei i-

a fost acordat Premiul „Mareşal Alexandru Averescu” în calitate de coautor al lucrării „Mareşali ai României”, apărută la Editura Rao, în anul 2013.


Top