Congresul naţional al istoricilor români

 

În zilele de 25 şi 28 august 2016, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Centrul de Studii Transilvane al Academiei României şi Comitetul Naţional al Istoricilor din România au organizat primul Congres Naţional al Istoricilor Români. La masa rotundă cu tema „Istoriografia militară la începutul secolului al XXI-lea” moderată de dr. Petre Otu de la Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, au participat dr. Luminiţa Giurgiu care a prezentat instituţia şi dr. Teodora Giurgiu care a prezentat publicaţiile Serviciului Istoric al Armatei.

Masă rotundă “Intrarea României în Primul Război Mondial”

În ziua de 30 august 2016, la Cercul Militar Naţional, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor a organizat Masa rotundă cu tema „Intrarea României în Primul Război Mondial”. La activitate au participat reprezentanţi ai Arhivelor Naţionale ale României, Direcţiei Arhivelor Diplomatice, Muzeului Naţional de Istorie al României, Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, Muzeului Naţional al Aviaţiei, Muzeului de Istorie al Municipiului Bucureşti şi Universităţii Naţionale de Apărare. Din partea Serviciului Istoric al Armatei au prezentat comunicări dr. Luminiţa Giurgiu – Memoriul generalului Constantin Christescu referitor la reorganizarea Armatei României şi dr. Ion Râşnoveanu – Propuneri ale Comandamentului Marinei Române pentru apărarea frontului naval Galaţi în perioada  1914-1916.


Top