Simpozionul "1918. De la Chişinău la Alba-Iulia"

În data de 22 martie 2018, în sala „Ştefan cel Mare” a Cercului Militar Naţional, s-a desfăşurat Simpozionul 1918. De la Chişinău la Alba-Iulia dedicat Centenarului Marii Uniri.  
Activitatea a fost organizată de Arhivele militare naţionale române şi s-a desfăşurat sub egida Statului Major al Apărării, în cadrul activităţilor care marchează sărbătorirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918.
Lucrările simpozionului, moderate de comandor Marius-Cornel CROITORU, au început la ora 09.30 prin intonarea imnului de stat la României şi susţinerea alocuţiunilor de deschidere de către colonel Adrian GRIGORE - Arhivele militare naţionale române, general-maior Teodor INCICAŞ, locţiitor pentru resurse la Statul Major al Apărării, şi dr. Ioan DRĂGAN, directorul Arhivelor Naţionale ale României.
După fotografia de grup, au fost deschise lucrările sesiunii I, care a fost moderată de colonel dr. Gabriel PĂTRAŞCU - Arhivele Militare Naţionale Române.
În cadrul acestei sesiuni au prezentat comunicări următorii participanţi:

 • dr. Teodora GIURGIU (Arhivele militare naţionale române), Înfăptuirea României Mari în context internaţional;
 • Elena ZÎRNĂ (Depozitul central de arhivă), Ocrotirea orfanilor de război în anii 1917-1918. Studiu de caz: comuna Bucium, judeţil Iaşi;
 • Lucian DRĂGHICI (Arhivele militare naţionale române), Propaganda antiromânească în Basarabia în primăvara anului 1918;
 • dr. Valentin Ioan FUŞCAN (Arhivele Naţionale ale României), Pacea de la Bucureşti văzută din perspectiva antantistă;
 • cercetător ştiinţific dr. Sorin CRISTESCU (Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară), Politica lui Alexandru Marghiloman în rapoarte informative austro-ungare în vara anului 1918;
 • Cătălin STĂNESCU (Depozitul central de arhivă), De la demobilizare la mabilizarea Armatei Române: mai-noiembrie 1918;
 • dr. Cătălin FUDULU (Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor), Stări de spirit şi extremism în Basarabia şi Transilvania, după realizarea Marii Uniri.

Comunicările prezentate au abordat teme diverse, specifice Primului Război Mondial, având la bază, în principal, valorificarea documentelor de arhivă păstrate la Arhivele Naţionale ale României, Arhivele militare naţionale române şi Depozitul central de arhivă. Au fost reliefate aspecte mai puţin dezbătute de istoriografia românească legate de misiunile armatei române, situaţia populaţiei civile şi acţiunile propagandistice antiromâneşti îndreptate împotriva Marii Uniri.
În ultima parte a manifestării s-au derulat lucrările sesiunii a II-a moderată de dr. Ion RÂŞNOVEANU - Arhivele militare naţionale române.
La această sesiune au prezentat comunicări următorii participanţi:

 • lector univ. dr. George UNGUREANU (Depozitul central de arhivă), Unirea Basarabiei cu statul român reflectată în balcanistica occidentală;
 • Mirela MUŞOIU (Depozitul central de arhivă), Realităţi şi stări de spirit în Bucovina la finele anului 1918;
 • dr. Ion RÎŞNOVEANU (Arhivele militare naţionale române), Situaţia românilor din Serbia la sfârşitul Primului Război Mondial;
 • dr. Oana OTU (Arhivele militare naţionale române), Bucureşti. Sfârşitul ocupaţiei germane; pregătiri pentru reîntoarcerea Familiei Regale;
 • Alexandru DOBRICĂ (Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor), Cimitirul Eroilor din Chişinău – o istorie uitată;
 • colonel dr. Gabriel PĂTRAŞCU (Arhivele militare naţionale române), Însemnele Eroismului şi Sacrificiului Românesc. 1916-1919.

Şi în cadrul acestei sesiuni, participanţii au prezentat comunicări cu teme diverse, legate de situaţia şi stările de spirit ale populaţiei civile din teritoriile locuite compact de români, precum şi măsurile luate de autorităţile politice şi militare pentru cinstirea şi comemorarea celor care s-au jertfit pe câmpul de luptă, dar şi pentru aprecierea faptelor de vitejie şi a curajului de care au dat dovadă combatanţii Armatei române în timpul Primului Război Mondial.
La finalul sesiunii a II-a, a fost alocat un spaţiu de timp generos pentru concluzii. Colonelul inginer Leonard MOCANU, director adjunct al Statului Major al Apărării, a mulţumit organizatorilor pentru eforturile depuse şi pentru ţinuta ştiinţifică a simpozionului, felicitându-i, în acelaşi timp pe participanţi pentru profesionalismul şi dăruirea de care au dat dovadă în documentarea şi redactarea comunicărilor prezentate. De asemenea, în finalul alocuţiunii, a arătat că dragostea de ţară şi cunoaşterea istoriei poporului român trebuie să fie caracteristici primordiale ale militarilor Armatei României.
Alocuţiunea de închidere a lucrărilor Simpozionului 1918. De la Chişinău la Alba-Iulia dedicat Centenarului Marii Uniri a fost rostită de colonel Adrian GRIGORE -Arhivele militare naţionale române, care a salutat prezenţa în sală a unui grup de elevi din cadrul Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, condus de prof. dr. Aurel SOARE, director adjunct, a studenţilor de la programul de studii universitate de licenţă – comunicare publică din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” coordonaţi de colonel prof. univ. dr. Ioan DEAC, colonel prof. univ. dr. Filofteia REPEZ şi lector univ. dr. Alin ROŞCA. 
 

 

 

Top