Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Academia Română şi Comitetul Naţional al Istoricilor, în perioada 29 august-1 septembrie 2018, au organizat a doua ediţie a Congresului Naţional al Istoricilor Români.
Congresul a asigurat - aşa cum a considerat şi Comitetul de Organizare - „cadrul unei dezbateri profesionale oneste, menite să producă o evaluare critică a întregii noastre producţii istoriografice. […] Momentul în care se desfăşoară Congresul Naţional al Istoricilor Români prilejuieşte o inevitabilă reflecţie retrospectivă. Anul 1918 a fost valorizat la nivel istoriografic prin prisma destinului naţional, ceea ce a presupus asumarea cvasiunanimă a unui canon metodologic. Credem că cercetarea trecutului a atins un nivel înalt de maturizare, astfel încât poate genera o reevaluare critică asupra tuturor temelor majore ale istoriei româneşti. Acesta este motivul pentru care dezbaterea feluritelor perspective ştiinţifice reprezintă miezul tematic al întregii reuniuni”.
La congres au participat academicieni, cadre didactice, cercetători, muzeografi,  arhivişti, peste 400 de specialişti din ţară, cât şi din marile universităţi şi centre de cercetare din străinătate.
În cadrul evenimentului a avut loc şi un târg de carte, unde au fost prezentate sau lansate lucrări cu tematică istorică, apărute la edituri consacrate.
Pe parcursul celor patru zile ale manifestării ştiinţifice au fost susţinute atât prelegeri în plen, cât şi pe secţiuni. Din partea instituţiei noastre, dr. Teodora Giurgiu a participat la masa rotundă „140 de ani de la unirea Dobrogei cu România”, organizată de profesorul universitar dr. Valentin Ciorbea, cu tema: Dobrogea în rapoartele ofiţerilor de legătură de pe lângă Armatele Aliate din Orient (1918-1920).


Top