Ediţia a XII-a a Colocviilor Naţionale „Octavian C. Tăslăuanu pe coordonatele timpului”

Primăria și Consiliul Local Bilbor, Centrul Cultural Toplița, Cercul „Luceafărul” ASTRA Bilbor, Şcoala gimnazială „O.C. Tăslăuanu” Bilbor, Parohia Ortodoxă Bilbor, în zilele de 1-3 februarie 2019, au organizat ediţia a XII-a a Colocviilor Naţionale „Octavian C. Tăslăuanu pe coordonatele timpului”.
Din partea instituţiei noastre a participat dr. Teodora Giurgiu cu tema: Informaţii despre Octavian C. Tăslăuanu în Jurnalul de Operaţii al Diviziei 7 Infanterie (februarie-martie 1917).
Manifestarea a cuprins pe lângă comunicările științifice legate de activitatea acestui scriitor și om politic originar din Bilbor și file din istoria Transilvaniei, o slujbă de pomenire și o depunere de coroană la bustul lui Octavian C. Tăslăuanu, precum și lansări și prezentări de cărți.


Top