Arhivele Militare Naționale Române

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Participarea la cel de-al XLVII-lea Congres al Comisiei Internaţionale de Istorie Militară
06.09.2022


Cea de-a XLVII-a ediţie a Congresului Comisiei Internaţionale de Istorie Militară s-a fost desfășurat la Wroklaw și Opole, Polonia, în perioada 28 august - 2 septembrie 2022 și a fost organizat de către Comisia Poloneză de Istorie Militară, cu sprijinul Universității din Wroclaw, al Universității din Opole și al Universității Militare a Forțelor Terestre ”General Tadeusz Kościuszko”.

Tema generală a congresului, găzduit pentru a treia oară de către Polonia, după ediţia din 1994 din Varșovia, a fost ,,The Defense of Borders in Military History, from the Middle Ages to the Present Day” (Apărarea frontierelor în istoria militară, din Evul Mediu până în prezent), dimensiunea internaţională şi multidisciplinară a acestuia permiţând abordarea unor diverse aspecte militare, diplomatice, economice, sociale şi culturale, atât la nivel local, cât şi la nivel naţional, european şi mondial.

La congres au participat peste 100 de generali şi ofiţeri cu grade superioare, istorici, cercetători, membri ai corpului academic, profesori de ştiinţe militare, arhivişti şi diplomaţi din 27 de ţări (Africa de Sud, Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Coreea de Sud, Cipru, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Maroc, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Senegal, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia).
România a fost reprezentantă de comandor Marius Corneliu CROITORU, şef secţie management patrimoniu arhivistic la Arhivele militare naţionale române, dr. George Daniel UNGUREANU, expert în biroul arhive formațiuni militare la Depozitul central de arhivă al Arhivelor militare naţionale române, precum și prof.dr. Dumitru PREDA, istoric şi ambasador, membru al Comitetului bibliografic al Comisiei Internaționale de Istorie Militară, dr. Manuel STĂNESCU, director adjunct al Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară și cercetător Vlad Cristian GHEORGHIȚĂ din Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară.

În cadrul congresului s-au desfăşurat şi întâlnirile comitetelor: bibliografic, arhive şi educaţional. Membrii delegației Arhivelor militare naţionale române, comandor Marius - Corneliu CROITORU și dr. George Daniel UNGUREANU, au participat la întâlnirea Comitetului pentru Arhive, comitet care a reunit reprezentanţi din 8 ţări (Italia, care asigură şi funcția de preşedinte, Belgia, Polonia, Portugalia, România, Senegal, Spania, Statele Unite ale Americii). Au fost prezentate cadrul legislativ, organizarea sistemului arhivistic, accesul la documente, prelucarea arhivistică, declasificarea documentelor din arhivă, valorificarea patrimoniului arhivistic din Armata României, detalii despre pagina web a Arhivelor militare naţionale române. 

Din discuţii a reieşit că unul din principalele obiective ale arhivelor militare îl constituie promovarea cercetării prin publicarea materialelor legate de istoria militară, prin coroborarea informaţiilor atât din arhivele militare, cât şi din
alte surse, ca universităţi şi colecţii particulare.

Conferinţele şi dezbaterile au fost planificate pe 19 secţiuni, dr. George Daniel UNGUREANU a prezentat ”Romanian political-strategic view on Southern Dobruja (1913-1940): between outpost and bargaining chip”, integrată în tema generală a congresului..

Conform agendei congresului, au fost organizate vizite de informare Arhivele Statului din Wroclaw și Opole, unde au fost prezentate modul de organizare, păstrare, digitalizare și valorificare a arhivei.
 În ansamblu, congresul a favorizat un util schimb de experienţă în domeniul istoriei militare, în special şi al arhivisticii militare, în general. Participarea în continuare la Congres asigură menţinerea unei racordări strânse la o reţea ştiinţifică globală de instituţii şi proiecte internaţionale în domeniul studierii documentelor de arhivă şi istoriei forţelor armate şi, deopotrivă, o platformă de proiectare a vizibilităţii României pe plan ştiinţific la nivel internaţional

Cel de-al XLVIII-a Congres Internaţional de Istorie Militară se va desfășura la Istanbul, Turcia, în perioada 03-08.09.2023, iar ediția din 2024, la Lisabona, Portugalia.