Arhivele Militare Naționale Române

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Activități internaționale


Serviciul Istoric al Armatei a dezvoltat relații de colaborare pe linie arhivistică cu Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, China, Elveția, Franța, Germania, Italia, Israel, Maroc, Moldova, Polonia, Federația Rusă, Slovacia, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia, Ungaria.

 

 

 

În anul 2001, în baza Protocolului semnat între cele două instituții, a fost predată arhiva creată de Armata a 9-a germană, capturată de armata română în timpul Primului Război Mondial. Partenerul german a oferit un număr de 131 de dosare create de Misiunea Militară Germană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Serviciul Istoric al Armatei este membru al Comitetului Internațional al Arhivelor Militare și participă anual la Congresele Comisiei Internaționale de Istorie Militară.


Participarea la cel de-al 35-lea Congres al Comisiei Internațioanale de Istorie Militară, Porto, Portugalia

Participarea la cel de-al 39-lea Congres al Comisiei Internațioanale de Istorie Militară, Torino, Italia

Cea de-a 39-a ediție a Congresului Comisiei Internaționale de Istorie Militară a fost organizată la Torino, în perioada 1-6 septembrie 2013, de către Comisia Italiană de Istorie Militară, cu concursul Ministerului Apărării Naționale și al Statului Major General Italian.

Tema generală a congresului, găzduit pentru a treia oară de Italia, după edițiile de la Roma din 1992 și Trieste în 2008, a fost: “Operații Întrunite și Combinate în Istoria Războaielor”, dimensiunea internațională și multidisciplinară a acestuia permițând abordarea unor diverse aspecte militare, diplomatice, economice, sociale și culturale, atât la nivel local, cât și la nivel național, european și mondial din antichitate și până în prezent.

La congres au participat 220 de invitați din 36 de țări. Conferințele și dezbaterile au fost planificate pe 29 de secțiuni. România a fost reprezentantă de ambasadorul României în Cuba, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară și Serviciul Istoric al Armatei.

La deschiderea congresului au fost prezenți ministrul Apărării Naționale al Italiei, senatorul Mario Mauro și șeful Statului Major General, amiralul Luigi Binelli care, prin discursurile pe care le-au susținut, au scos în evidență importanța temei abordate pe care au apreciat-o a fi de mare actualitate și efortul făcut de către statul și armata italiană pentru organizarea și desfășurarea congresului. Totodată, cei doi lideri italieni au făcut trimiteri și la situația internațională actuală, cu referiri în special la criza din Siria.

Președintele Comisiei Internaționale de Istorie Militară, Dr. Piet H. Kamphuis a precizat, la rândul său, că în anul 2013 s-au împlinit 75 de ani de când Congresul Internațional de Istorie Militară își desfășoară activitatea. Cu acest prilej a fost lansat volumul “1938-2013. 75 de ani de existență a Comisiei Internaționale de Istorie Militară”. Dr. Kamphuis a mai precizat că a fost creat cu sprijinul statului austriac, un nou site al Comisiei Internaționale de Istorie Militară: http://www.ichm.info.

Trei din cele 29 de sesiuni au fost dedicate arhivelor militare. Au fost detaliate probleme referitoare la organizarea arhivelor militare naționale, declasificarea arhivei militare istorice, facilitarea accesului la informații prin digitalizarea fondurilor de arhivă și editarea unor publicații de specialitate, precum regulamente, instrucțiuni, Ghidul Arhivelor Militare, Ghidul Fondurilor Digitalizate, Catalogul Arhivelor Militare etc., și nu în ultimul rând, realizarea unei ferestre virtuale de contact între armată și societatea civilă prin difuzarea pe internet a documentelor de arhivă și a fotografiilor-document. În program a fost inclusă și o vizită la Arhivele Statului din Torino.

Organizatorii și moderatorii acestor dezbateri au subliniat faptul că numitorul comun și prioritatea actuală și de perspectivă a politicii arhivistice internaționale trebuie să o constituie facilitarea accesului neîngrădit la informația arhivistică, mărturiile trecutului și prezentului fiind considerate fundamente ale viitorului.

De asemenea, au fost popularizate unele publicații internaționale de specialitate, precum: “Revista Internațională de Istorie Militară”, “Tehnologii și Războaie”, etc. Exemplare din aceste lucrări au intrat și în fondul de carte al bibliotecii Serviciului Istoric al Armatei.

Conform agendei congresului, în data de 4 septembrie 2013 a fost efectuată o vizită de informare la Muzeul Tehnic al Marinei Italiene și la bordul Distrugătorului “Caio Duilio” din baza navală La Spezia. Muzeul deține pe lângă impresionante exponate de mare valoare istorică și o relicvă aparținând submarinului “Scire”, navă devenită celebră în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

 

Participarea la cel de-al 40-lea Congres al Comisiei Internațioanale de Istorie Militară, Varna, Bulgaria

Domnul comandor Dr. Marian Moșneagu, Șeful Serviciului Istoric al Armatei a participat la cea de-a 40-a ediție a Congresului Comisiei Internaționale de Istorie Militară, care s-a desfășurat la Varna-Bulgaria, în perioada 31 august – 6 septembrie 2014, în organizarea Comisiei Bulgare de Istorie Militară, cu concursul Ministerului Apărării Naționale al Republicii Bulgaria.

Tema generală a congresului a fost ,,Primul Război Mondial 1914-1918”, dimensiunea internațională și multidisciplinară a acestuia permițând abordarea unor diverse aspecte militare, diplomatice, economice, sociale și culturale, atât la nivel local cât și la nivel național, european și mondial.

La congres au participat 171 de generali și ofițeri cu grade superioare, istorici, cercetători, membri ai corpului academic, profesori de științe militare, arhiviști și diplomați din 33 de țări. Conferințele și dezbaterile au fost planificate pe 20 de secțiuni, manifestarea favorizând un util schimb de experiență în domeniul istoriei militare, în special și al arhivisticii militare, în general.

Cea de-a 41-a ediție a Congresului Internațional de Istorie Militară se va desfășura în 2015 în China.
 

 

 Expoziție de fotografie "Istoriei uniformei militare românești din 1830 și până în prezent", Varșovia, Polonia

 

Cu ocazia aniversării Zilei Armatei României, la Varșovia, în prezența Excelenței Sale Ovidiu Dranga – ambasadorul României în Polonia și a colonelului Romeo Tăbârcă – atașatul militar al Ambasadei României, la 22 octombrie 2015, a fost vernisată o expoziție de fotografii dedicată istoriei uniformei militare românești din 1830 și până în prezent. Manifestarea a fost realizată la inițiativa Institutului Cultural Român de la Varșovia în parteneriat cu Serviciul Istoric al Armatei, Muzeul Militar Național „Ferdinand I” și Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale.

                                                                                                                      

Conferința Internațională de Arhivistică, Moscova
În perioada 09.04.2019-11.04.2019, domnul Radu-Sebastian Bogdan, Depozitul Central de Arhivă, a reprezentat Arhivele Militare Naționale Române la cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale a Arhivelor, organizată de Comitetul Internațional al Crucii Roșii, alături de alte instituții de cultură, la Moscova, Federația Rusă.
Subiectul abordat s-a încadrat în tematica sus-menționatei conferințe, respectiv „Probleme umanitare în perioada interbelică: documente”.
Au fost participanți din mai multe state, respectiv: Federația Rusă, Serbia (Arhivele Militare din cadrul Ministerului Apărării), Turcia, Slovenia (Ministerul Culturii), România (Ministerul Apărării Naționale/Arhivele militare naționale române), Belarus (Arhivele Naționale Istorice), Elveția (Arhivele publice al Comitetului Internațional al Crucii Roșii, cu sediul în Geneva), Franța (Organizația veche a Societății Crucii Roșii Rusești), Regatul Unit (Departamentul Național de Arhivă din Kew, Richmond) și Spania (Asociația „Arhivele de Război și de Exil”).
Expunerile au avut la bază documente istorice, unele prezentări folosind prezentări multimedia, altele filme de scurt metraj (în special când a fost abordată tema privind „Evacuarea copiilor în timpul războiului civil spaniol, din 1936-1939”).

 


Vizita delegației arhiviștilor români în Franța

În perioada 16-20 aprilie 2019, o delegație formată dintr-un reprezentant al Arhivelor militare naționale române (expert gr. 1 Lucian Drăghici) și al Depozitului central de arhivă (locotenent-colonel Cătălin Nichita) a efectuat un stagiu de documentare în Franța, la Service Historique de la Défense, din orașul Vincennes, și Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle, din localitatea Ivry-sur-Seine.
În data de 18 aprilie 2019, la sediul Service Historique de la Défense (SHD) de la Castelul Vincennes, delegația română a fost primită de domnul Bertrand Fonck, șeful structurii de administrare a arhivelor istorice (Centre historique des archives) din cadrul  SHD.
Acesta a prezentat delegației române date despre istoria instituției, structura de organizare a SHD și atribuțiile principalelor departamente, politica de achiziții a arhivelor particulare aparținând unor personalități de marcă ale armatei franceze, dezvoltarea arhivei de istorie orală (prin interviurile luate unor comandanți militari care au ocupat funcții de conducere de prim rang sau au condus ori participat la operații militare), procesul de transpunere pe suport digital a fondurilor de arhivă, dezvoltarea site-ului de internet al SHD ș.a.  O atenție deosebită s-a acordat modalităților prin care SHD valorifică pe plan științific patrimoniul arhivistic prin publicarea de studii și culegeri de documente, organizare de simpozioane, colocvii, conferințe etc., proiecte comune cu instituții de învățământ superior militare și civile sau cu fundații precum Fundația „Charles de Gaulle” sau Fundația „Napoleon”. 
Ulterior, a fost vizitată sala de lectură a SHD, unde delegația română a putut vedea instrumentele moderne puse la dispoziția cercetătorilor/studenților pentru studierea  documentelor de arhivă pe microfilm sau în format digital. A fost vizitată și o sală de prelucrare arhivistică a  documentelor, precum și un depozit de arhivă. În acest din urmă loc, delegația română a constatat condițiile foarte bune de depozitare, precum și starea aproape perfectă de conservare a unor documente (pecum registre de evidență ale ofițerilor) de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. 
În data de 19 aprilie 2019, delegația română a efectuat o vizită de documentare la sediul Éstablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD) de la Fort d'Ivry din localitatea Ivry-sur-Seine.
ECPAD are două atribuții majore. Este structura din cadrul Ministrului Apărării francez care realizează reportaje foto și video despre activitate militarilor francezi, atât pe plan intern, cât și în teatrele de operații externe. Totodată, ECPAD are ca misiune conservarea și valorificarea  pe plan culutral și științifiic a arhivei de filme și fotografii a armatei franceze, arhivă compusă din 31.000 de titluri de filme și 12 milioane de clișee. Această arhivă se îmbogățește constant prin depunerea la arhiva ECPAD a producțiilor realizate de reporterii militari francezi, precum și din donații particulare de fotografii sau filme cu subiect militar.
  Delegația română a fost primită de domnul Gilles Ciment, directorul adjunct al ECPAD. Întâlnirea a debutat printr-o prezentare a istoricului și atribuțiilor ECPAD.  A urmat vizitarea studiourilor în care sunt editate și montate reportajele video realizate de ECPAD. În continuare, au fost vizitate atelierul de recondiționare, restaurare și prelucarea digitală a fotografiilor de epocă și atelierul de transpunere a filmelor de pe format clasic pe format digital. La sala de studiu a ECPAD, delegația română a putut vedea aparatura modernă prin care cercetătorii/studenții pot valorifica, în cadrul unor proiecte cultural-științifice, filmele sau fotografiile din arhiva ECPAD care au fost transpuse în format digital. A fost vizitat și un depozit de filme și clișee fotografice, delegația română constatând condițiile foarte bune de conservare a acestora.
Prin stagiul de documentare efectuat la SHD și ECPAD, reprezentanții arhivelor militare române s-au informat despre organizarea și nivelul de dezvoltare al sistemului arhivistic militar francez, despre procedurile moderne de digitizare și valorificare pe plan științific și cultural a patrimoniului arhivistic al armatei franceze și despre posibilitățile de asimilare a experienței și realizărilor specialiștilor francezi în domeniul arhivisticii militare.

 

Participarea la cel de-al XLV-lea Congres Internațional al Comisiei de Istorie Militară

Cea de-a XLV-a ediție a Congresului Comisiei Internaționale de Istorie Militară a fost organizată la Sofia, Bulgaria, în perioada 18-23 august 2019, de către Comisia Bulgară de Istorie Militară, cu sprijinul Ministerului Apărării din Bulgaria.

Tema generală a congresului, găzduit pentru a patra oară de către Bulgaria, după edițiile din Sofia, 2012, Varna, 2014 și Plovdiv, 2016, a fost „Probleme nerezolvate după Conferința de Pace din 1919. Conflicte militare și negocieri diplomatice”, dimensiunea internațională și multidisciplinară a acestuia permițând abordarea unor diverse aspecte militare, diplomatice, economice, sociale și culturale, atât la nivel local, cât și la nivel național, european și mondial.

La congres au participat peste 120 de generali și ofițeri cu grade superioare, istorici, cercetători, membri ai corpului academic, profesori de științe militare, arhiviști și diplomați din 36 de țări (Angola, Austria, Australia, Africa de Sud, Belgia, Bulgaria, Camerun, Canada, China, Cipru, Coreea de Sud, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Indonezia, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Lituania, Marea Britanie, Maroc, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Senegal, Serbia, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia).

România a fost reprezentantă de prof.dr. Dumitru PREDA, istoric și ambasador, membru al Comisiei de bibliografie a Congresului, dr. Carmen-Sorina RÎJNOVEANU, cercetător în cadrul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, membru în Comisia Internațională de Istorie Militară și de comandor Marius - Corneliu CROITORU, șef secție la Arhivele Militare Naționale Române.

La deschiderea congresului au fost prezenți reprezentați ai Președintelui Bulgariei, ministrului apărării din Bulgaria, prof. dr. Massimo de Leonardis, președintele Comisiei Internaționale de Istorie Militară și reprezentanți ai conducerii Ministerului Apărării din Bulgaria, care, prin discursurile pe care le-au susținut, au scos în evidență importanța temei abordate pe care au apreciat-o a fi de mare actualitate și efortul făcut de către Ministerul Apărării din Bulgaria pentru organizarea și desfășurarea congresului.

În cadrul congresului s-au desfășurat și întâlnirile comitetelor: bibliografic, arhive și educațional. Reprezentantul Arhivelor militare naționale române, comandor Marius - Corneliu CROITORU, a participat la întâlnirea Comitetului pentru Arhive, comitet care a reunit reprezentanți din 6 țări (Italia, care asigură și funcția de vice-președinte, S.U.A., România, Belgia, Olanda și Spania). Au fost prezentate cadrul legislativ, organizarea sistemului arhivistic, accesul la documente, valorificarea patrimoniului arhivistic din Armata României, detalii despre pagina web a Arhivelor militare naționale române și despre revista „Document. Buletinul Arhivelor Militare”.

Din discuții a reieșit că principalul obiectiv ale arhivelor militare îl constituie promovarea cercetării prin publicarea materialelor legate de istoria militară, prin coroborarea informațiilor atât din arhivele militare, cât și din alte surse, ca universități și colecții particulare.

Prezentările participanților au evidențiat două problematici comune pentru arhivele militare:
• declasificarea informațiilor din documentele de arhivă;
• protecția informațiilor, în conformitate cu reglementările europene privind protecția datelor personale și transparența guvernamentală, în mod deosebit cu privire la protecția datelor din dosarele personale.

De asemenea, este în proiect un „Ghid online al arhivelor militare” ce va fi integrat pe site-ul Comisiei Internaționale de Istorie Militară (www.icmh-cihm.org), pentru promovarea cercetării în domeniul istoriei militare.

Urmare la discuțiile de la congresul din anul 2018 de la Ierusalim, au fost discutate și formulate propuneri de îmbunătățire cu privire la datele și informațiile relevante militare din contextul arhivelor mondiale care urmează a fi transmise de către membri. Ghidul va fi un instrument util prin difuzarea informațiilor despre arhivele militare naționale și alte instituții, cu date de contact și de comunicare, precum și informații detaliate privind valorificarea documentelor de arhivă relevante pentru istoria militară.

Conferințele și dezbaterile au fost planificate pe 18 secțiuni. Din partea României au prezentat teme prof. dr. Dumitru PREDA (Romania and the Bolshevik offensive in Europe. The International Dimension of the Romanian Army Campaign in 1919 - 1920) și dr. Carmen-Sorina RÎJNOVEANU (Romania between the Bucharest Peace Treaty and Paris Peace Conference: the uneasy path of small power in the great power game) în contextul temei generale a congresului. De asemenea, în cadrul unei secțiuni a fost prezent și E.S. Ambasadorul României la Sofia, dr. Ion Galea.

În cadrul congresului au fost incluse și secțiuni pentru doctoranzi în domeniul istoriei militare, prezentarea Jurnalului Internațional de Istorie Militară și Istoriografie (IJMH) editat de către Comitetul bibliografic, precum și acordarea premiului André Corvisier pentru cea mai semnificativă teză de doctorat în domeniul istoriei militare.

Conform agendei congresului, au fost organizate vizite de informare la Muzeul Militar din Sofia, muzee de istorie și arheologie din Sofia, participarea la evenimente dedicate aniversării a 140 de ani de la eliberarea Bulgariei.

Cea de-a XLVI-a ediție a Congresului Internațional de Istorie Militară se va desfășura la la Poznan, Polonia, în perioada 31 august - 5 septembrie 2020, iar ediția din anul 2021 la Atena, Grecia.