Arhivele Militare Naționale Române

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

 

Servicii
Arhivele militare naționale române practică următoarele servicii:
• punerea la dispoziție a patrimoniului arhivistic aflat în păstrare pentru studierea istoriei Armatei Române și evoluției structurilor militare componente;
• consultarea fondului de carte veche şi a lucrărilor reprezentative din domeniul istoriografiei militare;
• utilizarea fondului imagistic al fototecii;
• autentificări documente de învăţământ militar;
• certificate/adeverințe cu situaţii militare;
• copii de pe documente, microfilme, filme documentare şi fotografii istorice;
lecţii-vizită pentru grupuri şcolari şi studenţi;
• stagii de practică în domeniul arhivisticii militare
.

Lista prestărilor de servicii efectuate de către Arhivele militare naționale române pentru persoanele fizice și juridice și tarifele aferente lor (în conformitate cu tarifele practicate de Arhivele Naționale)
Program de audiențe
Directorul Arhivelor Militare Naționale Române: Colonel Liviu CORCIU
Miercuri: 14.00 - 16.00
Telefon: 021/318.53.67 (interior 161)