Arhivele Militare Naționale Române

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Despre noi


Arhivele Militare Naționale Române sunt autoritatea în domeniul arhivisticii și istoriei militare, subordonate Statului Major al Apărării, care:
• asigură cadrul organizatoric și metodologic de aplicare a Legii Arhivelor, legislației naționale și actelor normative în domeniul arhivistic în Ministerul Apărării Naționale;
• organizează, coordonează și controlează managementul patrimoniului arhivistic militar;
• organizează, execută și monitorizează conservarea și circuitul fondurilor arhivistice;
• coordoneaază nemijlocit Depozitul Central de Arhivă - Pitești și pe linie de specialitate depozitele intermediare de arhivă ale categoriilor de forțe;
• proiectează și asigură realizarea securizării patrimoniului arhivistic, fluidizarea și eficientizarea accesului la documente prin crearea bazelor de date electronice;
• promovează și susține proiectele de colaborare cu arhivele militare ale țărilor membre NATO și partenere în vederea recuperării fondurilor arhivistice militare românești înstrăinate în perioada războaielor mondiale;
• organizează și efectuează atestarea profesională în specializarile militare “Arhivistică” și “Istorie”;
• elaborează politicile în domeniul cercetării, protejării și administrării fondului arhivistic al Ministerului Apărării Naționale;
• elaborează strategia editorială de promovare a tradițiilor Armatei Române și coordonează editarea publicațiilor și lucrărilor din domeniul istoriografiei militare;
• stabilește parteneriate de colaborare cu Comisiile de Istorie Militară și Serviciile Istorice ale țărilor membre NATO și partenere, precum și alte instituții de profil din țară și din străinătate;
• asigură consilierea pe linie de specialitate și colaborează nemijlocit cu Colegiul Național de Apărare, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Direcția Informare și Relații Publice, Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naționale, Oficiul Național Cultul Eroilor, instituțiile muzeale militare, instituțiile militare de învățământ, cercurile militare, Biblioteca Militară Națională, Biblioteca S.M.G., Editura Militară, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Uniunea Națională a Veteranilor de Război, ligi și asociații ale cadrelor militare active, în rezervă și în retragere;
• eficientizează accesul la documente, prin microfilmare și prin transpunerea acestora în format electronic în cadrul sistemului informatic pentru managementul integrat al Arhivelor Militare;
• reduce semnificativ cantitatea de arhivă nevaloroasă prin selecționarea arhivei istorice;
• organizează manifestări științifice de promovare a tradițiilor Armatei Române;
• contribuie la dezvoltarea bibliotecii istorice, fondului memorialistic și a fototecii prin achiziții, donații etc.
• consiliază unitățile militare în vederea amenăjării sălilor de tradiții, galeriilor comandanților, ceremonialurilor aniversare, precum și pentru elaborarea monografiilor acestora;
• stabilește metodologiile privind activitățile ce se desfășoară asupra arhivei Ministerului Apărării Naționale;
• valorifică științific patrimoniul documentar aflat în păstrarea Ministerului Apărării Naționale;
• elaborează unele documentare solicitate de structurile superioare ale Ministerului Apărării Naționale în vederea fundamentării unor decizii și ordine ale ministrului Apărării Naționale sau ale șefului Statului Major al Apărării;
• eliberează adeverințe, certificate, extrase sau copii de pe documente care stau la baza acordării unor drepturi și compensații petenților din țară și străinătate;
• constituie fondul arhivistic asigurat.