Participarea la cel de-al XLVI-lea Congres al Comisiei Internaţionale de Istorie Militară

Cea de-a XLVI-a ediţie a Congresului Comisiei Internaţionale de Istorie Militară a fost organizată la Atena, Grecia, în perioada 29 august - 3 septembrie 2021, de către Comisia Elenă de Istorie Militară, sub egida Statului Major al Apărării din Grecia.

Tema generală a congresului, găzduit pentru a treia oară de către Atena, după ediţiile din 1987 și 2001, a fost ,,Războaiele de Independență începând cu secolul al XVIII-lea, dimensiunea internaţională şi multidisciplinară a acestuia permiţând abordarea unor diverse aspecte militare, diplomatice, economice, sociale şi culturale, atât la nivel local, cât şi la nivel naţional, european şi mondial.

Participarea la congres nu a fost atât de numeroasă ca cele anterioare, având în vedere și condițiile sanitare generate de pandemia Sars-Cov2, fiind prezenți mai puțin de 100 de generali şi ofiţeri cu grade superioare, istorici, cercetători, membri ai corpului academic, profesori de ştiinţe militare, arhivişti şi diplomaţi din 26 de ţări (Austria, Belgia, Bulgaria, Camerun, Cehia, Cipru, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia,  Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Marea Britanie, Maroc, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia).
România a fost reprezentantă de prof.dr. Dumitru PREDA, istoric şi ambasador, membru al Comitetului bibliografic al Comisiei Internaționale de Istorie Militară, dr. Carmen-Sorina RÎJNOVEANU, membru în Comisia Internaţională de Istorie Militară, dr. Manuel STĂNESCU, din Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, de comandor Marius - Corneliu CROITORU și dr. Iulian-Stelian BOȚOGHINĂ, din Arhivele militare naţionale române.

În cadrul congresului s-au desfăşurat şi întâlnirile comitetelor: bibliografic, arhive şi educaţional. Membrii delegației Arhivelor militare naţionale române, comandor Marius - Corneliu CROITORU și dr. Iulian-Stelian BOȚOGHINĂ, au participat la întâlnirea Comitetului pentru Arhive Militare, comitet care a reunit reprezentanţi din 7 ţări (Italia, care asigură şi funcția de preşedinte, Belgia, Grecia, România, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia).
Din discuţii a reieşit că unul din principalele obiective ale arhivelor militare îl constituie promovarea cercetării prin publicarea materialelor legate de istoria militară, prin coroborarea informaţiilor atât din arhivele militare, cât şi din alte surse, ca universităţi şi colecţii particulare.

Prezentări făcute în cadrul comitetului:
- continuarea proiectului „Ghid on-line al arhivelor militare” ce va fi integrat pe site-ul Comisiei Internaţionale de Istorie Militară (www.icmh-cihm.org), pentru promovarea cercetării în domeniul istoriei militare. Ghidul urmează să fie un instrument util prin difuzarea informaţiilor despre arhivele militare naţionale şi alte instituţii, cu date de contact şi de comunicare, precum şi informaţii detaliate privind valorificarea documentelor de arhivă relevante pentru istoria militară;
- publicarea unor articole despre problemele specifice arhivistice din țările membre prin intermediul unui blog dedicat (https://cam.hypotheses.org);
- prezentarea sistemelor arhivistice din țările membre;
- declasificarea informaţiilor din documentele de arhivă;
- protecţia informaţiilor, în conformitate cu reglementările europene privind protecţia datelor personale şi transparenţa guvernamentală, în mod deosebit cu privire la protecţia datelor din dosarele personale, respectarea dreptului privat.

Conferinţele şi dezbaterile au fost planificate pe 14 secţiuni. Din partea României au prezentat teme prof.dr. Dumitru PREDA (Military Power and State in South-East Europe during the 19th century. The Romanian Case) și dr. Manuel STĂNESCU (Tudor Vladimirescu`s Revolution of 1821 in Wallachia and its role in the Greek Struggle for Independence) în contextul temei generale a congresului.

În cadrul congresului au fost incluse și secțiuni pentru doctoranzi în domeniul istoriei militare, prezentarea Jurnalului Internațional de Istorie Militară și Istoriografie (IJMH) editat de către Comitetul Bibliografic, precum și  acordarea premiilor Andre Corvisier pentru cele mai semnificative teze de doctorat în domeniul istoriei militare.

Conform agendei congresului, au fost organizate vizite de informare la Muzeul Forțelor Aeriene din Atena, unde sunt depozitate și arhivele forțelor aeriene, Muzeul Militar din Atena, muzee de istorie și arheologie, participarea la evenimente dedicate aniversării a 200 de ani de la cucerirea independenței Greciei.

 În ansamblu, congresul a favorizat un util schimb de experienţă în domeniul istoriei militare, în special şi al arhivisticii militare, în general. Participarea în continuare la Congres asigură menţinerea unei racordări strânse la o reţea ştiinţifică globală de instituţii şi proiecte internaţionale în domeniul studierii documentelor de arhivă şi istoriei forţelor armate şi, deopotrivă, o platformă de proiectare a vizibilităţii României pe plan ştiinţific la nivel internaţional.

Top