Arhivele Militare Naționale Române

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Număr de telefon tel-verde la Depozitului Central de Arhivă Pitești

Pentru îmbunătățirea comunicării cu persoanele care se adresează Depozitului Central de Arhivă Pitești, pentru soluționarea diverselor petiții, în cadrul Biroului relații cu publicul și evidență petiții va funcționa o linie telefonică directă, sistem tel-verde, cu numărul de apel 0800 410 990, prin intermediul căruia persoanele interesate pot afla informații cu privire la demersurile necesare pentru depunerea unei petiții sau referitoare la stadiul soluționării petițiilor depuse.